نسخه‌ی قابل چاپ
(سه شنبه 26 تیر 1397)

رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم

شرط انصاف نباشد که مداوا نکنیدیده ما چو به امید تو دریاست چرا

به تفرج گذری بر لب دریا نکنی"حافظ"
ارسال شده توسط ahmad-roshn در تاریخ 1396/07/20 - 19:50
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21308139/رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم شرط انصاف ن...html