نسخه‌ی قابل چاپ
(سه شنبه 26 تیر 1397)

چشم که می خورد گره
به آن نگاه چون نسیم
آه.............
چه تیری ، آن نگاه تو
زند به سینه دلم
می تپد این دلم همی
دست نهم به روی دل
از چه تو می تپی دلا
این همه خوش خیالیت ؟
دست ....................
دست دهد به دست دل
دست بلرزد از دلم
چشم همی که بیند او
اشک نهد به روی گونه ام


زدست ِ دل
ز دست ِ دست
ز دست ِ چشم
زدست ِ اشک
گلو کند گلایه ایی
گلو کند چه ناله ایی
مرا سیل برد به گوشه خرابه ایی
ارسال شده توسط yousef2 در تاریخ 1396/07/17 - 20:52
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21307083/چشم که می خورد گره به آن نگاه چون نسیم آه چه تیری...html