نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 01 مرداد 1397)

سرزمینی که
پخمگانش شاغل باشند،
و نخبگانش بیکار
صادراتش متفکر باشد
و وارداتش مخدر
قبرهایش خریده شوند!
و مغزهایش فروخته
گورستان تاریخ است،
نه سرزمین زندگان...!{-35-}
ارسال شده توسط iranvatanman در تاریخ 1396/07/15 - 21:12
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21306215/سرزمینی که پخمگانش شاغل باشند، و نخبگانش بیکار ص...html
در عـطـر یــاس