نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 01 مرداد 1397)

کسی
مرا وارونه میکند
حرفهایم را
شناسنامه ام
و من
از اول بدنیا می آیم
و بلند بلند می خندم
دستهایم را باز می کنم
پنج پرنده
از انگشتانم پرواز میکنند
و سرنوشتم
خطوط کوتاهی که دیگر
برای رسیدن
ادامه پیدا نمی کنند
و چیزی که مرا از اول
می سازد
یک رشته موی سپید است
که در گیجگاهم
تاب می خورد
و
دستهایی
که مرا در آغوش می فشارد
تا گرمم شود!
ارسال شده توسط fani-solat در تاریخ 1396/07/13 - 16:11
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21305171/کسی مرا وارونه میکند حرفهایم را شناسنامه ام و من ...html
در sheidae