نسخه‌ی قابل چاپ
(جمعه 29 تیر 1397)

مهربانم ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ
رونق عمر ﺟﻬﺎﻥ
ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭاست
ﺩﻝ ﺍﮔﺮ میشڪند
ﮔﻞ ﺍﮔﺮ میمیرد

ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮد
ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ڪوﭺ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎییﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ڪوﺗﺎهی
ارسال شده توسط iraj90 در تاریخ 1396/07/12 - 17:42
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21304833/مهربانم ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ رونق عمر ﺟﻬﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭاست ﺩ...html
در قلبهای مهربون