نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 31 اردیبهشت 1397)

میدانی ...
شاید نا گفته ها
بهتر است نا گفته باقی بماند ؟
ارسال شده توسط ahmad-roshn در تاریخ 1396/06/22 - 18:53
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21298020/میدانی شاید نا گفته ها بهتر است نا گفته باقی بما...html