نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 04 تیر 1397)

جل الخالق ............
یکنیست جواب بده ..دیگه چی شده
که تصاویر ما اینجا نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟
ارسال شده توسط ahmad-roshn در تاریخ 1396/06/22 - 12:53
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21297965/جل الخالق یکنیست جواب بده دیگه چی شده که تصاویر...html