نسخه‌ی قابل چاپ
(شنبه 31 شهریور 1397)

پرنده
قربانی کرددرخود
تمام منیت
حسادت
حسرت.
ارسال شده توسط mandarya در تاریخ 1396/06/09 - 22:50
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21295828/پرنده قربانی کرددرخود تمام منیت حسادت حسرت.html