نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 31 اردیبهشت 1397)

شب و انسان هایی که بیدار می مانند را
دوست دارم
انسان هایی که همه چیز را به خدا واگذار می کنند را
دوست دارم

زندگی ما کوتاه است، چرا باید
تغییر کنیم و زندگی نکنیم

چقدر مردم نگرانند و اعصاب ناراحتی
دارند و هرچه می کنند بیهوده است
این فقط زخم است، گفت ای کاش من
"مسعود مالمیر"

ارسال شده توسط basedamusic در تاریخ 1396/06/07 - 16:05
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21295419/شب و انسان هایی که بیدار می مانند را دوست دارم ان...html
در ســـــنگ صـــــبور