نسخه‌ی قابل چاپ
(یکشنبه 01 مهر 1397)

چه اشکال داردبعدازهرنماز
دورکعت
گلی را عبادت کنیم.
ارسال شده توسط mandarya در تاریخ 1396/06/06 - 00:14
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21295136/چه اشکال داردبعدازهرنماز دورکعت گلی را عبادت کنیم.html