نسخه‌ی قابل چاپ
(یکشنبه 03 تیر 1397)

خدا" تنها کسے است که
وقتے همه رفتندمےماند

وقتے همه پشت کردند
" آغوش"مےگشاید

وقتے همه تنهایت گذاشتند"محرمت" مےشود
وقتے همه تنبیهت کردند او"مےبخشد"

خدا رابرایتان آرزو میکنم
ارسال شده توسط tak92 در تاریخ 1396/05/27 - 19:19
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21293170/خدا تنها کسے است که وقتے همه رفتندمےماند وقتے ...html