نسخه‌ی قابل چاپ
(جمعه 04 خرداد 1397)

ماندن های زیاد خفه می کند
معشوقی را که تطمیع عشق دیگری شده است..
دست از بودن های دور بکش.. و
خودت را تباه معاشقه های فرمالیتۀ کسی نکن که
برای عاشقانه هایش، مخاطب المثنی گرفته است..

مطمئن باش سرانجام
به آب خواهد داد، دسته گل غرورت را،
آغوش فرضی همان معشوقی که...
اختیار حواسش را به دیگری تفویض کرده باشد...


#حمیدرضا_هندی
ارسال شده توسط 65soheil در تاریخ 1396/05/25 - 12:59
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21292701/ماندن های زیاد خفه می کند معشوقی را که تطمیع عشق ...html
در شبگرد