نسخه‌ی قابل چاپ
(یکشنبه 31 تیر 1397)

از هر دست بدي از همون دست پس ميگيري

ﻣﮕﺮﻣﯽﺷﻮﺩ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻨﯽ ﻭﻗﻠﺒﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ
ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﭼﺸﻤﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﮐﻨﯽ ﻭ ﭼﺸﻤﺖ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ
ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺫﻫﻨﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺫﻫﻨﺖ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ
ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ؟؟{-35-}

ارسال شده توسط mahtarad در تاریخ 1396/05/22 - 12:54
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21291503/از هر دست بدي از همون دست پس ميگيري ﻣﮕﺮﻣﯽﺷﻮﺩ ﻗﻠﺒ...html
در عـطـر یــاس