نسخه‌ی قابل چاپ
(یکشنبه 03 تیر 1397)

كوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من كه نه سنگ بودم نه كوه من چرا تنها شدم؟

ارسال شده توسط samiratanha در تاریخ 1396/05/17 - 16:52
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21289836/كوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ م...html