نسخه‌ی قابل چاپ
(یکشنبه 31 تیر 1397)

زمان

طولانی می شود برای کسانی که غصه دارند

کوتاه می شود برای کسانی که شاد هستند

دیر می گذرد برای کسانی که منتظر هستند

زود میگذرد برای کسانی که عجله دارند
اما......

اما ابدی می شود برای کسانی که عاشق هستند

ارسال شده توسط maha-58 در تاریخ 1396/05/05 - 10:49
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21284774/زمان طولانی می شود برای کسانی که غصه دارند کوتا...html
در بُغــض ِ آســِمــون