نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 01 مرداد 1397)

#یک نفر نیست تو را قسمت من گرداند؟
کار خیر است ؛گر این شهر مسلمان دارد!#
ارسال شده توسط artalash در تاریخ 1396/03/03 - 11:07
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21257389/#یک نفر نیست تو را قسمت من گرداند؟ کار خیر است ؛گ...html