نسخه‌ی قابل چاپ
(چهارشنبه 21 آذر 1397)

کسانی را می شناسم که با صدای بلند دعا می خوانند

اما دستشان به ستاره ای نمی رسد
ارسال شده توسط 1370MOZ در تاریخ 1391/12/23 - 09:40
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:20504582/کسانی را می شناسم که با صدای بلند دعا می خوانند ...html
در شروع دوباره