parisa
parisa
میگن پشت سر مسافر آب بریزی بر میگرده....
اشک که از آب زلال تره.. پس چرا مسافر من.. بر نمیگرده؟؟؟دیدگاه · 3 سال و 3 ماه و 20 روز و 18 ساعت و 34 دقيقه قبل · ش:19674890

·
parisa
parisa
می خواهم آنقدر خودخواهانه تو را بغل کنم.. که جای ضربان قلبم روی تنی بماند...دیدگاه · 3 سال و 3 ماه و 20 روز و 18 ساعت و 36 دقيقه قبل · ش:19674860

·
parisa
parisa
دیگران شاید بتوانند سرم را گرم کنند...ام..وقتی تو نیستی کسی نیست دلم را گرم کنددیدگاه · 3 سال و 3 ماه و 20 روز و 18 ساعت و 38 دقيقه قبل · ش:19674835

·
parisa
parisa
شاد بودن تنها انتقامی است که باید از دنیا گرفت..
پس همیشه شاد باش...دیدگاه · 3 سال و 3 ماه و 28 روز و 17 ساعت و 42 دقيقه قبل · ش:19554570

·
parisa
parisa
انسان های بزرگ دو دل دارند:
1: دلی که درد می کشد و پنهان است.
2:دلی که می خندد و آشکار است.دیدگاه · 3 سال و 4 ماه و 18 روز و 16 ساعت و 51 دقيقه قبل · ش:19165435

·
parisa
parisa
تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می ارزد هدف است...دیدگاه · 3 سال و 4 ماه و 18 روز و 16 ساعت و 53 دقيقه قبل · ش:19165406

·
parisa
parisa
آزادی چیزی نیست جز فرصتی برای بهتر شدن..دیدگاه · 3 سال و 4 ماه و 18 روز و 16 ساعت و 59 دقيقه قبل · ش:19165315

·
parisa
parisa
ترجیح میدهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مردم بفهمم که نیست تا این که طوری زندگی کنم که انگار خدا نیست و وقتی مردم بفهمم که هست....دیدگاه · 3 سال و 4 ماه و 18 روز و 17 ساعت قبل · ش:19165295

·
parisa
parisa
لیز خوردن یه بهونست تا دستای کسی که دوسش داریو بگیری...
پس مواظب باش لیز نخوری چون هیچ کس لیاقت دستاتو نداره...دیدگاه · 3 سال و 4 ماه و 18 روز و 17 ساعت و 11 دقيقه قبل · ش:19165149

·
parisa
parisa
کاش تو این دنیا یکی تنهایی منو به خاطر تنهایی خودم میخواست.. نه اینکه از تنهایی من تنهایی خودشو پر کنه...1 دیدگاه · 3 سال و 4 ماه و 19 روز و 14 ساعت و 40 دقيقه قبل در ســلولِ اِنفـــرادي · ش:19151407

·