#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
94
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
___Netly
___Netly
گفتم: تازيکان کی آمدند؟ ازکجا آمدند؟
گفت: همان گاه که من زنده بودم و يار جانیام زنده بود .
گفتم: تازيکان آمدند چه کردند؟
گفت: آمدند سوزاندند، کشتند، بردند، خوار کردند .
گفتم: چه سوزاندند؟ کی را کشتند؟ چه بردند؟ کی را خوار کردند؟
گفـــت: خانـــه ســـوزاندند، شـــهر ســـوزاندند، بابـــايم را کـــشتند، ماتـــايم را
کـشتند، بِراسکـم را کـشتند، باغـستان را و کـشتگه را سـوزاندند، داراک را بردنـد،
هوارم را بردند، مرا بردند، خوار کردند .
گفتم: تو را به کجا بردند؟
دختـــر بـــه يکبـــاره اشـــک از ديـــدگان فروريخـــت، نشـــست و دســـتهايش را
گذاشت دوطرف صورتش و تلخ تلخ گريست. پسر هم کنارش نشست و دستهايش
را در گــردن دختـــر کــرد و پيـــشانيش را بــر پيـــشانی دختـــر ـگذاشت و تلـــخ تلــخ بـــا هـــم
گريستند، درست مثـل مـاتم زدهای کـه داغِ تـازه ديـده باشـددیدگاه · 1 ماه و 6 روز و 19 ساعت و 43 دقيقه قبل · ش:21316745

·
___Netly
___Netly
من از این زندگی مسخره هیچی نمیخوام
جز یه پیانو و یه حنجره هیچی نمیخوام
هرچی خواستم نه ! به هر چی که نخواستم رسیدم
حالا جز عمرِ گره تو گره هیچی نمیخوام

هیچکی یادداشتامو هیچ وقت ننوشت و دیگه من
از تو هم دفتر بی خاطره هیچی نمیخوام
تا سر از خاطره ی دستای رنگی درآرم
جز قلم وقتی پر از جوهره هیچی نمیخوام

نبین از عشقای تو بچگی هیچی نمیگم
جز تو و بادکنک و سرسره هیچی نمیخوام
تیکه چوبی باشه اسب کودکی های منه
باد اگه میوزه جز فرفره هیچی نمیخوام

بی چشای تو به جز آینه و چشمای خودم
که تو بارون جدایی ، تره هیچی نمیخوام
توی شعر اون که با من زندگی کرده دلمه
جز جوون موندن این شاعره هیچی نمیخوام

هی میپرسن چی میخوای اون که میخوام نیست اما باز
انگاری گوش خلایق کَره هیچی نمیخوام
بس که مُردم رو صلیبِ ستمِ بی خبرا
غیر عیسایی از این ناصره هیچی نمیخوامدیدگاه · 1 ماه و 26 روز و 12 ساعت و 55 دقيقه قبل · ش:21310270

·
___Netly
___Netly
به من بگو کجا به خنده می رسیم
حالا که زندگی تکرار ماتمه
همه هراس من از اینه که چرا
هنوز توی نگات یه بغض مبهمه

با تو دقیقه هام بی گریه میگذرن
رو ظلمت شبم پنجره ای بذار
توی کدوم غروب پناه من میشی
وقتی که گم شدم تو دست انتظاردیدگاه · 1 ماه و 26 روز و 13 ساعت و 10 دقيقه قبل · ش:21310266

·
___Netly
___Netly
تو بینهایت شب
*وقتی نگات می خندید چشمای خیره ی من اندوهتو نمی دید*
*چرا غریبه بودم با غربت نگاهت تصویرمو ندیدم تو چشم بی گناهت*
< =====>
*کاشکی برای قلبت یه اسمون می ساختم روح بزرگ تو رو*
*چرا نمی شناختم آینه گریه می کرد*
*وقتی تو رو شکستم ستاره پشت دربود وقتی درها رو بستم*
< =====>
*تو بودی و سکوت و غروب سرد پاییز باغچه روزیرورو کرد*
*برگهای زرد پاییز حالا من غریبه*
*دنبال تو می گردم با قلب اسمونی کمک کن تا برگردم*
< =====>دیدگاه · 1 ماه و 29 روز و 13 ساعت و 26 دقيقه قبل · ش:21309270

·
___Netly
___Netly
......بحث کردن با سه دسته منجر به توهین شنیدن ما از طرف اونا میشــــــــــه
کسایی که منطق و مستندات ما منجر به لرزش باوراشون میشــــــــــه
کساییکه منطق و مستندات ما منجر به لرزش ریشه هاشون میشه
کسایی که مدرک والا و بالا ودانش واطلاعات انـــــــدک دارن
هر ســــــــــه دسته هم یه مــــــــــشکل دارن
ذهــــــــــن بسته و غیر قابل انعطافدیدگاه · 1 ماه و 29 روز و 22 ساعت و 41 دقيقه قبل · ش:21309095

·
___Netly
___Netly
انسانها بواسطه تفاوتی که با هم دارن انسان حساب میشن
وگرنه در تیره ی حیوانات ک بواسطه غریزه،حیوانات
یک گونه شبیه بهم عمل میکنن شباهت وهمرنگ
دیگران شدن برا خشنودی اونا فقط ما رو
از انسانیت دور میکنه...در بیان نظر و
عقیده باید جسور باشیمدیدگاه · 2 ماه و 3 روز و 4 ساعت و 5 دقيقه قبل · ش:21308137

·
___Netly
___Netly
دیالوگ ماندگار سریال پهلوانان نمیمیرند
هرچه دلم خواست نه آن میشود
.
.
هرچه خدا خواست همان میشوددیدگاه · 2 ماه و 4 روز و 5 ساعت و 56 دقيقه قبل · ش:21307848

·
___Netly
___Netly
آی فرشته زمینی که هنوز تنهاترینی

تو که هیچ کسو نداری شبا خواب چی میبینی

خوابای زرد و طلایی خواب خوب هم صدایی

یا که خوابی پر گریه خواب بوسه ی جدایی

آی فرشته زمینی همیشه دنیا همینه

هرکی هر چی رو نداره اونو توی خواب میبینه

اونو توی خواب میبینه
http://dl2.doostihaa.com/Music/128/Hamed%20Hakan%20-%20Fere....mp3


IMG_۲۰۱۷۱۰۱۱_۰۹۵۶۵۴.png
دیدگاه · 2 ماه و 4 روز و 13 ساعت و 36 دقيقه قبل · ش:21307605

·
___Netly
___Netly
***وقتی کسی بهم حسادت کنه هم
دلم براش میسوزه هم نسبت بهش
خنده م میگیره،،من سالهاست
دارم سوخته و بی انگیزه،
زندگی میکنــــم فکــــر
نمیکردم یه زندگـــی
سوختــــــه ارزش
حســــــادت رو
داشته باشه..
«دلنوشته»دیدگاه · 2 ماه و 4 روز و 22 ساعت و 43 دقيقه قبل · ش:21307490

·
___Netly
___Netly
تو این اتاق تنگ و دلگیرم تا باقیه عمرم یه جور سر شه
من از خودم فاصله میگیرم دیوار هی نزدیکتر میشه
میخندمو دردامو میشمارم تلخه ولی شاید دلم واشه
وقتی برایه غصه هام جا نیست دیوارو هل میدم غمام جا شه
از بس که احوالم پریشونه

دیوار با من هم زبون میشه
اما سر هر چیزه بی مورد

با هم دوباره حرفمون میشه

وقتی یه آدم پای احساسش هر چیزیو که داره می بازه
تنهایی از اون آدمه عاشق یک کوه بی احساس میسازهدیدگاه · 2 ماه و 6 روز و 5 ساعت و 40 دقيقه قبل · ش:21307033

·