#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
213

مشخصات

موارد دیگر
mohammad_knn
1185 پست
14157 بازديد
امتياز : 5152.5
حالت من: مهربون
حرفه اي
0.6 پست در روز
مرد
متاهل
گفتن نگیم!!!
iphone 6
BRT
زير ديپلم
ايران - تهران
کاش می توانستم راحت حرف بزنم ... چیزی بگویم از دلتنگی ... میان آدم های که در این اتاق مجازی جمع شدند . فقط می گویم منم دلتنگم...

افتخارات

دنبال‌کنندگان

(452 کاربر)

گروه ها

(63 گروه)
mohammad_knn
mohammad_knn
قانع شدم
تو قسمت من نه
مال مردم بودی
قربان دلم که مال مردم خور نیست...دیدگاه · 4 سال و 4 ماه و 28 دقيقه قبل در ســـــنگ صـــــبور · ش:21139685

·
mohammad_knn
mohammad_knn
خواستے دیگـــه نبآشے ،

آفریــــــــن ...

چــ ـــه با ارآده

لعنَت به دبســـــتانـــے که تو از درســ ـــهاش ،

فقط تصمیــم کبــر ے رو آموختـــےدیدگاه · 4 سال و 4 ماه و 50 دقيقه قبل در ســـــنگ صـــــبور · ش:21139344

·
mohammad_knn
mohammad_knn
خــבآیـــ ـآ یــ ـڪــ مــ ـرگــ بـ ـבهــ ـڪـآرم و هــ ـزآرآטּ آرزو طـلـبــ ـڪـآر.....

خـسـتــ ـہ امــ ...

یــ ـآ طلبــ ـم رآ بــ ـבه یــ ـآ طـلـبــ ـت رآ بـگـیــ ـر !دیدگاه · 4 سال و 4 ماه و 56 دقيقه قبل در ســـــنگ صـــــبور · ش:21139267

·
mohammad_knn
mohammad_knn
از ننه باباهای عزیز خواهش میکنم که دیگه تا اطلاع ثانوی با کودکان خود قهر نکنن …
دیگه به قدر کافی خواننده داریم !1 دیدگاه · 4 سال و 4 ماه و 1 روز و 5 ساعت و 19 دقيقه قبل در ســـــنگ صـــــبور · ش:21122987

·
davood
davood
בر روزگارے زندگـےمیکنیم

که بعضی از مرב هایش جورے نگاه به انـבامت و پاهایت میکننـב...
که از زندگے خسته میشوے!

همیشه هـمِ هماטּ پسرے که میگویـב به فکر تنت نیست
بیشتر בنبال رنگ لباس زیرت میگردב!

آری اینجا ایراטּاست

مرבهایش به بهانـﮧ شلوغے مترو آنقدر خوבشاטּ را بهت میمالنـב که ارضـ ـا شونـב!

همان جایست که בر تاکسے پیرمرב آرامِ پشت בستش را به پاهایت میکشـב هماטּ بهشتے که روی خط عابر پیاבه بخواهے عرض خیاباטּ را طے کنے کلکسیونےبه عشق تنت ترمز میزننـد

هماטּ جایے که בر בانشگاه استاבهایش برایت تیک میزننـב 20 را میـבهنـב به شرطے که اهل شیطنت باشی

حرف زیاב است مـטּ فرصت نوشتن בارمِ ولے شانـﮧ های تو בیگر کشش این سنگینے غـمِ ها را نـבارב , آن روی سکه بوבکه میخواستے!o5iy3qfetrhichjf7m.jpg
25 دیدگاه · 4 سال و 4 ماه و 1 روز و 5 ساعت و 19 دقيقه قبل · ش:21122986

·
باز نشر توسط daashi و 18 سایر کاربران
mohammad_knn
mohammad_knn
میخواستم زندگی کنم راهم رابستند
عاشق شدم گفتند دروغ است
گریستم گفتن بهانه است
دنیارانگه داریدمی خواهم پیاده شوم!!!دیدگاه · 4 سال و 4 ماه و 1 روز و 5 ساعت و 21 دقيقه قبل در ســـــنگ صـــــبور · ش:21122880

·
mohammad_knn
mohammad_knn
زیــبــاتریــن پــیــامـکـی کـه کـاش هـر روز دریـافـت مـی کـردیـم :
♥KHODA♥
غـصـه نـخـور...
مـــن بـــاهـــاتــــم ..3 دیدگاه · 4 سال و 4 ماه و 1 روز و 5 ساعت و 33 دقيقه قبل در ســـــنگ صـــــبور · ش:21122784

·
mohammad_knn
mohammad_knn
به نسیمی همه راه به هم می ریزد

کی دل سنگ تو را آه به هم می ریزد

سنگ در برکه می اندازم و می پندارم

با همین سنگ زدن ، ماه به هم می ریزد

عشق بر شانه هم چیدن چندین سنگ است

گاه می ماند و نا گاه به هم می ریزد

آنچه را عقل به یک عمر به دست آورده است

دل به یک لحظه کوتاه به هم می ریزد

آه یک روز همین آه تو را می گیرد

گاه یک کوه به یک کاه به هم می ریزددیدگاه · 4 سال و 4 ماه و 1 روز و 5 ساعت و 36 دقيقه قبل در ســـــنگ صـــــبور · ش:21122741

·
mohammad_knn
mohammad_knn
ب خدا بگویید:زمستانش هم سرد نبود...
جمع کتد تکرار فصل هایش را!!!
من در نابستانش هم از بی وفایی دندان ب دندان ساییدم...دیدگاه · 4 سال و 4 ماه و 1 روز و 5 ساعت و 38 دقيقه قبل در ســـــنگ صـــــبور · ش:21122730

·
mohammad_knn
mohammad_knn
عشقت می خواستی چگونه باشد،ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از باد،ﻭﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻨﺎﻩ،و.... ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽدیدگاه · 4 سال و 4 ماه و 1 روز و 5 ساعت و 45 دقيقه قبل در ســـــنگ صـــــبور · ش:21122639

·