#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣

73

مشخصات

موارد دیگر
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
2746 پست
2249 بازديد
امتياز : 14771.8
حرفه اي
9 پست در روز


افتخارات

دنبال‌کنندگان

(136 کاربر)

گروه ها

بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
من با اشکهایم زنده ام

یعنی در تشیع خودم نفس میکشم

با آدمهایی که چشم بر آنها بسته ایم

ببینید دستهایم چقدر کوتاه شده

از بس نقطه های پایانی سطرها را پر می کنم

و فردا خودم را....دیدگاه · 3 روز و 10 ساعت و 20 دقيقه قبل در sheidae · ش:21347660

·
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
یقین دارم مرا آنگونه در آغوش می گیری

که روزی مادری دلتنگ؛ فرزند شهیدش رادیدگاه · 3 روز و 10 ساعت و 22 دقيقه قبل در sheidae · ش:21347659

·
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
قدم هایم؛
به زوایای عشق فکر می کند
ما را فقط در چینش حروف جدا نوشته اند
ما یکی بودیم

پنجره ها را نگاه کن
ما هنوز با همین پنجره ها نفس می کشیم
و شعر؛
هنوز ما را می نویسد
ما به چینش خودمان در سطرهای دنیا فکر نکرده بودیم
که به ناگاه در مسیر بادهای مخالف ایستادیمدیدگاه · 3 روز و 10 ساعت و 23 دقيقه قبل در sheidae · ش:21347658

·
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
بهانه ی اینهمه باران
روی سطرها دلتنگی های توست
این خیالی واهی
از حسی گمشده نیست
کاغذی سپید نیست
خالی نیست
نمی بینی چشمهایت را که در نگاهم غمگین شده
ما به خوابهای شسته ی خود فرو رفته ایم
کجاست شبانی که چراغی بیاویزد ؟دیدگاه · 3 روز و 10 ساعت و 25 دقيقه قبل در sheidae · ش:21347657

·
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
دوست داشتن را ساده می نویسم
با الفبای کودکیم
کج و معوج
نه برای قاب شدن روی دیوار
نه برای خنده ای در مشتی باز
برای زنگی که نبودنت را پر می کند
برای سلامی که سالها پشت پنجره انتظار کشیده
برای بودنت جایی میان نفسهایم
و لحظه هایی که تولد یافته اند
برای تو که شکل دوست داشتن را ترسیم می کنی؛
می نویسم:دیدگاه · 3 روز و 10 ساعت و 27 دقيقه قبل در sheidae · ش:21347656

·
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
من کارون آغوش توام..دیدگاه · 3 روز و 10 ساعت و 30 دقيقه قبل در sheidae · ش:21347655

·
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
من خواب پلکهای تواممرا بر هم بزنآشوب بی قراری هایم باشدیدگاه · 3 روز و 10 ساعت و 31 دقيقه قبل در sheidae · ش:21347654

·
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
ما به خیابان عادت داده ایم
پشت بوسه ها پنهان شود
و حلقه که در دست هایمان گیر کرده
ما را به منصه ی این خیابان کشانده است
به گناه خودمان گناه کرده ایم
و خدا را که در حلقه شاهد گرفته ایم
به بوسه قسم می دهیم
تا انکار عشق
ما را
ازطناب هایی که
برای آتش نشاندن گیس خورده اند
برحذر دارد
ما این خیابان را مسح کشیده ایم
برای قرار فردایماندیدگاه · 3 روز و 10 ساعت و 32 دقيقه قبل در sheidae · ش:21347653

·
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
بگذار

از حوالی تو سراغ قلب سرخی را بگیرم

که زمین را با خود می پروراند

و گل های سرخ می رویاند .دیدگاه · 3 روز و 10 ساعت و 35 دقيقه قبل در sheidae · ش:21347652

·
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
شده ای باران صفحات این کاغذ
هجوم می آوری سیل وار
در پشت این باران به درد نشسته دلم
زخمی ام باران
زخمی بیابانی های لیلایم
گم گشتگی های یوسف
بهشت ترا دارد این دل جهان
نون اول فعلها را برچیده ام
با جهانی که جورچین این مهره است
افتاده میان تکرار نام تو
میان بوته های قالی
باران را به رنگ تو کشیده این قلم
ب اول هر فعلی شدهدیدگاه · 3 روز و 10 ساعت و 37 دقيقه قبل در sheidae · ش:21347651

·