#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
877
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
احمد  رضایی
احمد رضایی
بی بی م
میگه :
هی پسر .
باید پخته بشی .
وقتی کامل شدی میتونی بری پی
زندگیت !
پرسیدم .
من کی قرار پخته بشم .
با نگاهی پر از لطف گفت .
کمی صبر داشته باش .
روزگار کار خودش را میکنه .
صبور باش .
این دفعه دیگه خیلی خوشم امد
به چشمهایش نگاه کردم .
دیدم پر از لطف است .
دیده بر زمین دوختم .
ارام گرفتم. ...
دل شکسته
5f1b130ade775fad33322caa4f012c84.jpg
دیدگاه · 18 دقيقه قبل · ش:21408606

·
مدیر ترمه & علی رضایی
مدیر ترمه & علی رضایی
کاش دنیا یکبار هم که شده بازیش را به ما می باخت
مگر چه لذتی دارداین بردهای تکراری برایش ؟!دیدگاه · 3 ساعت و 23 دقيقه قبل · ش:21408564

·
مدیر ترمه & علی رضایی
مدیر ترمه & علی رضایی
در زمینی که زمان کاشت مرا، گل زیبایش بجز خار نبود، پستی و هرزگی وهرزه دری، حسرتها بهر کسی عار نبود، زارو بدبخت و گرفتار کسی که به این عار گرفتار نبوددیدگاه · 3 ساعت و 27 دقيقه قبل · ش:21408559

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
نباشد عیب پرسیدن تو را خانه کجا باشد
نشانی ده اگر یابیم وان اقبال ما باشد

تو خورشید جهان باشی ز چشم ما نهان باشی
تو خود این را روا داری وانگه این روا باشد

{-35-}دیدگاه · 14 ساعت و 42 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21408541

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
هله عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نماند
دلتان به چرخ پرد چو بدن گران نماند


ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان
پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند

{-35-}دیدگاه · 14 ساعت و 43 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21408540

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
از ارسطو پرسيدند بهترين سخن كدام است؟ در پاسخ گفت : آنچه موافق عقل باشد، گفتند پس از آن چيست؟ گفت : سخني كه شنونده بپذيرد، گفتند بعد از آن چه؟ گفت : سخني كه از سرانجام آن اطمينان داشته باشيم كه ضرري متوجه ما نخواهد ساخت، گفتند بعد از آن چيست؟ گفت : اگر سخن يكي از اين سه شرط را نداشته باشد از صداي چهارپايان پست تر است.

از قابوسنامه{-35-}دیدگاه · 14 ساعت و 46 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21408532

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
آنان که به قضاوت زندگی دیگران می نشینند، از این حقیقت غافلند که با صرف نیروی خود در این زمینه، خویشتن را از آرامش و صفای باطن محروم می کنند.

{-35-}دیدگاه · 14 ساعت و 54 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21408516

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
میدانی؟
تازگی ها زندگی جوری شده است که از کسی توقع نداشته باشی بهتر است،
توقع هیچ چیز !
آدمها با تو خوبند،
آنقدر خوبند که تو باورت میشود همیشه میتوانند ماندگار شوند و هیچ کجا نروند،
اما یک روز،
یکـساعت،
یک دقیقه،
و
یک لحظه !
چنان تو و باورهایت را به هم می کوبند و آنهمه خوبیشان را زیر سوال میبرند که تو
می مانی!
حیران و انگشت به دهان ،
با حجم زیادی از ماتم روی دلت..
آدمها موجودات خارق العاده ای هستند،
آنقدر زندگی ات را درگیر تنش و فشارهای عصبی میکنند که تو باورت نمی شود زمانی،
آرام جانت بوده اند..
مراقب آرامهای جانتان باشید، آنها یک روز با تمام وجود در کمال آرامش،
روزهایتان را تباه میکنند و
به بدترین شکل ممکن خودشان و باورهایتان را زیر سوال می برند،
آنوقت شما می مانید
با توقعاتی بیجا که از آنها داشته اید..

{-35-}دیدگاه · 15 ساعت و 19 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21408478

·
❤ عزت  ❤عطر یاس  ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
بگذر شبی
به خلوت این همنشین درد
تا شرح آن دهم
که غمت با دلم چه کرد...


- هوشنگ ابتهاج -دیدگاه · 17 ساعت و 22 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21408468

·
❤ عزت  ❤عطر یاس  ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
چه راه ها دوشادوش آنکس رفتم
که اصلا دوستش نداشتم
و چه بارها دلم هوای آنکس کرد که
دوستش داشتم...
حالا ديگر راز فراموشکاری را از همه
فراموشکاران بهتر آموخته ام
ديگر به گذشت زمان اعتنايی نمی کنم...
اما آن بوسه های نگرفته و نداده
آن نگاه های نکرده و نديده را
که به من باز خواهد داد؟

#آنا_آخماتوو{-35-}دیدگاه · 17 ساعت و 32 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21408453

·