#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
371

مشخصات

موارد دیگر
& MinA &
1743 پست
13324 بازديد
امتياز : 22077.15
حالت من: شیطون
حرفه اي
0.7 پست در روز
زن
مجرد
جویای کار
HUAWIE
ندارم
ليسانس
ايران - خوزستان
صبورتر که می شویی... دنیا پرروتر می شود

افتخارات

دنبال‌کنندگان

(537 کاربر)

گروه ها

(21 گروه)
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
همیشه که قرار نیست ببازی، یک روز هم نوبت تو می شود، گوش به زنگ باش، شانس فقط یک بار در خانه ت را می زند، شانس قرعه نمی اندازد، تاس نمی ریزد، ورق نمی کشد، فقط در می زند، آنهم فقط یک بار، نکند بیاید، در بزند، حواست نباشد برود، شانس منتظر نمی ماند، طاقت ندارد، صبرش زیاد نیست، کم طاقت است انگار، دو تقه به در می زند، تق تق، صبر نمی کند، در را باز نکنی میرود، نمی ماند. حواست به کلون در زندگیت باشد، شانس حتما" یک بار در خانهء هر کسی را می زند...
آنهایی که می گویند شانس نداریم، گوششان سنگین است، حواسشان پرت است، شانس حتما" آمده، در زده و رفته، حواسشان به در نبوده...


{-35-}دیدگاه · 1 سال و 8 ماه و 21 روز و 3 ساعت و 14 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21286694

·
& MinA &
& MinA &
خــــدایـــــــــــا!!!

من پـــــــــر از تــــــــوا م!!!

اینــــــان بـــــه تهـــــــــی دستــیم

نگـــــاه می کــــــــنند

و می گــــــــویـــــــند

هیچـــــــی نـــداری؛

نمی بــیننـــــد کــــه مـــن

" تــــو را دارم"!!!دیدگاه · 5 سال و 11 ماه و 29 روز و 10 ساعت و 14 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21168848

·
& MinA &
& MinA &
مــــــا کــــــــه


مـیخـــــواســـــــــتـــــــیــــــــم


جهــــــــانــــــــی پـــــــــر


از مـــــــهــــربــــــــانــــی


بنــــــــا نهیــــــــــــم

خــــــــــود نــــــــتــــــــــوانستـــــــــیم


مهـــــــربـــــان


بــــــــاشیــــــــــــــم!!!!!دیدگاه · 5 سال و 11 ماه و 29 روز و 10 ساعت و 16 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21168831

·
& MinA &
& MinA &
آنقـــــدر کــــه فقـــط مـــی‌دانیــــم


خــــوبــــــ نیستیـــــم،


از هیــــچ چیــــز

راضــــی نیستیــــم، امــــا


ســــر در نمــــی‌آوریـــــم چــــــرا . . .دیدگاه · 5 سال و 11 ماه و 29 روز و 10 ساعت و 16 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21168822

·
& MinA &
& MinA &
زنـــدگی پـــراستـــــ از گــــره هــــایـــی


کـــه تــــو آن را نبــستـــه ای.


امــــا بـــایـــد تمــــام آنهـــا


را بـــه تنهـــایـــی بـــاز کنـــی.


تنهـــای تنـــهـا ،!!!!!!!!!!!!!!!!!!!دیدگاه · 5 سال و 11 ماه و 29 روز و 10 ساعت و 17 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21168809

·
& MinA &
& MinA &
مرا دوست بدار،اندکی ولی طولانی …………دیدگاه · 5 سال و 11 ماه و 29 روز و 10 ساعت و 21 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21168769

·
& MinA &
& MinA &
من داناترین مردمم ، زیرا میدانم که هیچ چیز نمیدانم…دیدگاه · 5 سال و 11 ماه و 29 روز و 10 ساعت و 42 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21168594

·
& MinA &
& MinA &
خستمmarkaztablighat_Upload_21304182178.jpg
دیدگاه · 6 سال و 8 روز و 1 ساعت و 19 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21039532

·
& MinA &
& MinA &
بعضـی وقتـا آدمـا یـه کـاری میکنـن

کـه دیگـه نمیتـونـی دوسشـون داشتـه بـاشی

ولــی عجیـب دلــت

واسـه دوسـت داشتنشــون تـنـگ میشــه !!shamekh73 (164).jpg
دیدگاه · 6 سال و 8 روز و 1 ساعت و 24 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21039454

·
& MinA &
& MinA &
مرغ عشق فخر فروشی نکن ...


معشوق تو نیز به لطف قفس است که وفادار مانده ... !beautiful,beauty,female,girl,hands,love-6d44066de7c8c24e87537da16a3e751f_h.jpg
دیدگاه · 6 سال و 8 روز و 1 ساعت و 27 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21039391

·