#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
56

مشخصات

موارد دیگر
♅✠♅ مسعود ♅✠♅
2112 پست
11932 بازديد
امتياز : 10387.35
حرفه اي
3.3 پست در روز
مرد
مجرد
ايران - خراسان رضوي - مشهد
به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم ....

افتخارات

دنبال‌کنندگان

(100 کاربر)

گروه ها

♅✠♅  مسعود  ♅✠♅
♅✠♅ مسعود ♅✠♅
بوی مطبوعِ گل و منظره‌ای رو به بهار

پنجره پشت ِ خودش یک من و تو کم دارد

دل شکسته
دیدگاه · 1 روز و 17 ساعت و 35 دقيقه قبل · ش:21426517

·
♅✠♅  مسعود  ♅✠♅
♅✠♅ مسعود ♅✠♅
حاصل خیـره در آیینـه شدن‌هـا آیـا

دو برابر شدن غصه و تنهایی نیست؟دل شکسته
دیدگاه · 2 روز و 18 ساعت و 11 دقيقه قبل · ش:21426496

·
♅✠♅  مسعود  ♅✠♅
♅✠♅ مسعود ♅✠♅
چه غم که خلق به حُسن تو عیب می‌گیرند

همیشه زخـم زبان خون ‌بهای زیبایی ‌ست


دل شکسته
دیدگاه · 2 روز و 18 ساعت و 33 دقيقه قبل · ش:21426495

·
♅✠♅  مسعود  ♅✠♅
♅✠♅ مسعود ♅✠♅
ما داغدار بوسه ی وصلیم چون دو شمع

ای کاش عشق سر به سر ما نمی گذاشتدل شکسته
دیدگاه · 3 روز و 9 ساعت و 47 دقيقه قبل · ش:21426355

·
♅✠♅  مسعود  ♅✠♅
♅✠♅ مسعود ♅✠♅
برکه ای گفت به خود ، ماه به من خیره شده است

ماه خندید که من چشم به خود دوخته ام


دل شکسته
دیدگاه · 3 روز و 10 ساعت و 5 دقيقه قبل · ش:21426353

·
♅✠♅  مسعود  ♅✠♅
♅✠♅ مسعود ♅✠♅
برایم مو به مو و خط به خط می‌گفتی از هر چیز

تواز اوج جنون افتاده بودی دختر باران
دل شکسته
دیدگاه · 3 روز و 17 ساعت قبل · ش:21426344

·
♅✠♅  مسعود  ♅✠♅
♅✠♅ مسعود ♅✠♅
زیر باران که به من زل بزنی خواهی دید

فن تشخیص نم از چهره گریان ، سخت است


دل شکسته
دیدگاه · 3 روز و 17 ساعت و 16 دقيقه قبل · ش:21426338

·
♅✠♅  مسعود  ♅✠♅
♅✠♅ مسعود ♅✠♅
سراپا اگر زرد و پژمرده ایم

ولی دل به پاییز نسپرده ایم

چو گلدان خالی لب پنجره

پر از خاطرات ترک خورده ایمدل شکسته
دیدگاه · 3 روز و 17 ساعت و 39 دقيقه قبل · ش:21426337

·
♅✠♅  مسعود  ♅✠♅
♅✠♅ مسعود ♅✠♅
مرگ در قاموس ما از بی‌ وفایی بهتر است

در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است

قصه‌ ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه

دل به‌ دست آوردن از کشورگشایی بهتر است


دل شکسته
دیدگاه · 4 روز و 9 ساعت و 5 دقيقه قبل · ش:21426320

·
♅✠♅  مسعود  ♅✠♅
♅✠♅ مسعود ♅✠♅
گفتم از قصه عشقت گرهى باز کنم

به پریشانى گیسوى تو سوگند ، نشد


دل شکسته
دیدگاه · 5 روز و 8 ساعت و 6 دقيقه قبل · ش:21426207

·