#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
444

مشخصات

موارد دیگر
smoker man ***مدیر گروه دانشجویان دلشکسته***
1519 پست
10543 بازديد

در رابطه دوستی با سیگار و تنهایی

امتياز : 15287.7
حرفه اي
0.7 پست در روز
مرد
متاهل
هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ... دوســـتت داره .. مراقــــــبته .... و نگرانــــــــــــتــه ! چـــون یــک روز ... بیــدار میشـــی و میبینــی .. مـــــــــاه رو از دســــت دادی ... وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی .. !!

افتخارات

دنبال‌کنندگان

(635 کاربر)

گروه ها

(80 گروه)

باید برای شاه شدن زنی را انتخاب کنی که ملکه ی تمام قصه هایت شود..

❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
زندگی را نفسی


ارزش غم خوردن نیست


آرزویم اینست


آنقدر سیر بخندی


که ندانی غم چیست

شب تون_بخیر{-35-}دیدگاه · 1 سال و 20 روز و 14 ساعت و 30 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21380264

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
دل شکسته
دیدگاه · 1 سال و 2 ماه و 22 روز و 20 ساعت و 57 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21354652

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
دل شکسته
دیدگاه · 1 سال و 2 ماه و 22 روز و 20 ساعت و 58 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21354648

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
بگذار آرامشم را به دست بیاورم

برای من انگار آرامش را

هم قد و اندازه‌ دستان تو ساخته‌ اند

همان قدر گرم

همان قدر لطیف …دیدگاه · 1 سال و 2 ماه و 22 روز و 21 ساعت و 5 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21354621

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
و آن کسی را که دوست داری؛

نصف دیگرِ تو نیست

او تویی ، اما جایی دیگر …!دیدگاه · 1 سال و 2 ماه و 22 روز و 21 ساعت و 7 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21354608

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
دل شکسته
دیدگاه · 1 سال و 2 ماه و 22 روز و 21 ساعت و 35 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21354571

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
دل شکسته
دیدگاه · 1 سال و 2 ماه و 22 روز و 21 ساعت و 45 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21354554

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
دل شکسته
دیدگاه · 1 سال و 2 ماه و 22 روز و 21 ساعت و 46 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21354550

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
دل شکسته
دیدگاه · 1 سال و 2 ماه و 22 روز و 22 ساعت و 15 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21354518

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
دل شکسته
دیدگاه · 1 سال و 2 ماه و 22 روز و 22 ساعت و 20 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21354492

·