#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
398
اطلاعات پروفايل خصوصي است.

نمیدانم از آن بالا ابرها چه میبینند که می ایستند و به حال انسان ها گریه می کنند!!!

ارسالهای این کاربر محافظت شده است.

مشاهده‌ی ارسالها تنها توسط دنبال کنندگان مقدور می‌باشد.