#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
215
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
.......
.......
هیچ بحران انرژی،

بحران غذا

یا بحران محیط زیستی در کار نیست؛

تنها بحران،

بحران نادانیستدیدگاه · 1 روز و 23 ساعت و 9 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21420420

·
.......
.......
دل شکسته


احساسات بیان نشده،
هیچ وقت فراموش نمی شوند.دیدگاه · 1 روز و 23 ساعت و 15 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21420418

·
.......
.......
مراقب بعضۍ یڪ ها باشیم،

درحالۍ ڪہ ناچیزند، همہ چیزند...دیدگاه · 1 روز و 23 ساعت و 21 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21420415

·
.......
.......
سیاره‌ى ما؛
دیگر نیازى به آدم‌هاى موفق ندارد!
این سیاره به شدت نیازمند افراد صلح جو، درمانگر، ناجى، قصه‌گو و عاشق است.دیدگاه · 1 روز و 23 ساعت و 22 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21420413

·
.......
.......
ما خلق شده ایم که
به دیگران کمک کنیم
اما نمیدانم
دیگران برای چه خلق شده اند؟دیدگاه · 1 روز و 23 ساعت و 50 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21420354

·
.......
.......
دل شکستهمن مال خودم هستم
قبل از اینکه مال هیچ کس دیگه ای باشم .دیدگاه · 1 روز و 23 ساعت و 51 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21420350

·
.......
.......
اگر نمی توانی به مردم خدمتی کنی، برو تا خیانتی نکنی.دیدگاه · 1 روز و 23 ساعت و 53 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21420349

·
.......
.......
بعضی وقت ها دلم می خواهد
حالم بد باشد!
دنبال بهانه میگردم که غمگین باشم!
فقط برای یک چیز
که تو بیایی و با نگرانی بپرسی
از چه چیز ناراحتی
و من بگویم:《 'هیچ'
دلم برای نگرانیت تنگ شده بود!دیدگاه · 1 روز و 23 ساعت و 53 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21420348

·
.......
.......
دل شکسته
کاش ناشناخته می ماندند
آدم هایی که فکر می کردیم بهترین اند !
آن هایی که رویِ معرفتشان
حساب کرده بودیم
کاش سر از کارشان در نمی آوردیم
آن رویِ سکه شان را نمی دیدیم
نقابشان را کنار نمی زدیم...
کاش تصوراتمان را
اعتمادمان را
آرامشمان را
خراب نمی کردیم !{-35-}دیدگاه · 1 روز و 23 ساعت و 56 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21420347

·
.......
.......
یک روزی،
یک جایی،
شاید به جایی برسی که دستت از همه جا
کوتاه باشد...
همان لحظه،
همان جا،
همه چیز را دو دستی بسپار
به دست های گرم خدا....
از خدا بخواه همه چیز را همان طور که
به صلاحت هست کنار هم بچیند،
نه آن طور که خودت دوست داری...
همان لحظه،
خدا همه چیز را درست از جایی که
انتظارش را نداری کنار هم میچیند....
طوری که جز لبخند،
کاری از دستت بر نمی آید...{-35-}دیدگاه · 2 روز و 22 ساعت و 48 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21420276

·