#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
196
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
.......  مدیرعطر یاس
....... مدیرعطر یاس
اگر وعده‌ی "سریع پولدار شدن" دیدید،
در اصل کس دیگری دارد تلاش می‌کند که از طریق شما پولدار شود.

از من گفتن حالا خود دانی ...دیدگاه · 2 ساعت و 26 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21299686

·
.......  مدیرعطر یاس
....... مدیرعطر یاس
میان تمام نداشتن ها :

" دوستت دارم "
شانس دیدنت را هر روز ندارم ولی

" دوستت دارم "
وقتی دلم هوایت را میکند حق شنیدن صدایت را ندارم ولی

" دوستت دارم "
وقتهایی که روحم درد دارد شانه هایت را برای گریستن ندارم ولی

" دوستت دارم "
وقت دلتنگی هایم آغوشت را برای آرام شدن ندارم ولی

" دوستت دارم "
آری همه ی وجودمی ولی هیچ جای زندگیم ندارمت

در میان نداشتن ها باز هم با تمام وجودم

" دوستت دارم ...{-35-}دیدگاه · 2 ساعت و 28 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21299685

·
.......  مدیرعطر یاس
....... مدیرعطر یاس
در هیاهوی زندگی دریافتم
چه بسیار دویدن‌ها که فقط پاهایم را از من گرفت
در حالی که گویی ایستاده بودم ...

چه بسیار غصه‌ها که فقط باعث سپیدی موهایم شد
در حالی که قصه‌ای کودکانه بیش نبود ...

دریافتم
کسی هست که اگر بخواهد "می‌شود"
و اگر نخواهد "نمی‌شود"
به همین سادگی ...

کاش نه می‌دویدم و نه غصه می‌خوردم...{-35-}دیدگاه · 2 ساعت و 45 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21299683

·
.......  مدیرعطر یاس
....... مدیرعطر یاس
ﻳﻚ ﻓﻜﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﺻﺒﺢ
میتواﻧﺪ ﻛﻞ ﺭﻭﺯﺗﺎﻥ ﺭا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﺪ...

ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ
ﺑﺎ یک ﻓﻜﺮ ﻣﺜﺒﺖ

ﺑﺎ یک اﻧﺮﮊﻱ ﺑﺎﻻ
ﺭﻭﺯت را ﺯﻳﺒﺎ ﺭﻗﻢ ﺑﺰﻥ
روزتون شاد و پرانرژیدل شکسته
دیدگاه · 4 ساعت و 9 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21299677

·
.......  مدیرعطر یاس
....... مدیرعطر یاس
آنقدر در می زنم تا در برویم وا کنی

رخصت دیدار رویت را به من اعطا کنی


دل شکسته
دیدگاه · 4 ساعت و 13 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21299676

·
.......  مدیرعطر یاس
....... مدیرعطر یاس
معلم گفت کار دستی درست کن من چیزی نداشتم در اطراف خودم
خارهای صحری فرو کردم به دستم و کار دستی درست کردم شبیه جوجه تیغی شدقشنگه؟
(پسرک بلوچ)

دل شکسته
دیدگاه · 18 ساعت و 48 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21299614

·
.......  مدیرعطر یاس
....... مدیرعطر یاس
بزرگترین مشکل آدما چیه؟

اینه که
معرفتشون
گیر منفعتشونه!
دل شکسته
دیدگاه · 18 ساعت و 56 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21299613

·
.......  مدیرعطر یاس
....... مدیرعطر یاس
زندگی میچرخه عین تاس

یه روز حکم میکنی
یه روز التماس...

حواست به روزی که
حکم میکنی باشه...دیدگاه · 19 ساعت و 48 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21299600

·
.......  مدیرعطر یاس
....... مدیرعطر یاس
برای فریب دادن
عده ای را شیر میکنند
و عده ای را خر...!
مواظب باشید حیوان صفت نشوید
بازنده بازنده است چه درنده چه چرنده!

لوئیس_بوردیدگاه · 19 ساعت و 56 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21299599

·
.......  مدیرعطر یاس
....... مدیرعطر یاس
درایران باستان به جای کلمات آقا و خانم که ریشه مغولی دارند
به مردو زن میگفتند مهربان و مهربانو !

مهربانو یعنی کسیکه مهر خلق میکند و مهربان یعنی نگهبان مهربانو

دل شکسته
2 دیدگاه · 20 ساعت و 57 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21299595

·