#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
1623
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
گفتی دوستت دارم
باورکردم
قسم خوردی
شک کردم
دوباره قسم خوردی
فهمیدم دروغ میگویی..دیدگاه · 17 ساعت و 31 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21393110

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
می گویند برای کلبه کوچک همسایه ات چراغی آرزو کن،
قطعاً حوالی خانه ی تو نیز روشن خواهد شد...

من خورشید را برای خانه دلتان آرزو می کنم تا هم گرم باشد هم سرشار از روشنایی{-35-}دیدگاه · 11 روز و 23 ساعت و 22 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21389433

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﮑﺮﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﻨﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯼ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﯼ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯽ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎنس هاﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﯽ.

ﺗﻮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺮﮊﯾﻬﺎﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﻭﻗﺎﯾﻌﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐﺁﻭﺭﺩﻥ ﺧﻮﺑﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮﺫ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯼ.

ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺎ ﺳﭙﺎﺱ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﮐﻨﯽ.
ﭼﺮﺍ؟ ﭼﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻧﻮﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﺳﻤﺖ ﺁﻥﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﻮﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻟﺬﺕ ﻭ ﺷﺎﺩﯼ ﻣﺤﺾ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ.

ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯽ.

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺻﺮﻓﺄ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦﺁﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺟﺬﺏ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ.{-35-}دیدگاه · 11 روز و 23 ساعت و 28 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21389410

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
من آشنایِ کویرم،
تو اهلِ بارانی...
چه کرده‌ام که مرا
از خودت نمی‌دانی؟!

دیدگاه · 12 روز و 5 ساعت و 51 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21389121

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
عادت کرده ام به تو
به کم بودنت
به دوست داشتنی که برای من نیست!
عادت کرده ام بروی ...
برگردی...
ببخشم و تکرار کنم
این حماقت بی پایان را!
عادت کرده ام به چشم هایت...
به سردیِ مطلقی که دلم را می لرزاند.
نامهربانم!
روزی خواهی رفت...

و برایت خواهم نوشت :

"گاهی هم، ترک عادت موجب مرض نمیشود"

{-35-}دیدگاه · 12 روز و 5 ساعت و 59 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21389091

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
زیبايـی‌های زندگـی :

راستی در گفتـار
ادب در کـلام
تقديم در سـلام
وفا در عهـد
استقـامت در کـار
عفـو در قـدرت
حیـا در نگـاه
شـرم در گنـاه{-35-}دیدگاه · 13 روز و 8 ساعت و 15 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21388635

·
احمد رضایی
احمد رضایی
گاهی اوقات باید گذاشت ورفت ...!دیدگاه · 14 روز و 17 ساعت و 43 دقيقه قبل · ش:21388187

·
سیریان حافظ
سیریان حافظ
از خروش سوت قطار

صدای دفن آرزوی من می آید

بگونازنینم

چشمهایت کجای اتاق من جا مانده اند؟

......

......

......

در بدرقه نبودنت

پا در انتظار آمدنت

تنم مانده در لرزش یک کلام:

ب

ی

ا

......

.......

.......دیدگاه · 15 روز و 15 ساعت و 19 دقيقه قبل در sheidae · ش:21388105

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
وقتی خدا از پشت دستهایش را روی چشمانم گذاشت

از لای انگشتانش آنقدر محودیدن دنیا شدم

که فراموش کردم

منتظر است نامش را صدا بزنم

خداجان عاشقتم و محتاج نگاهتدیدگاه · 15 روز و 15 ساعت و 27 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21388082

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
ﮔﻔﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻗﻄﺮﺍﺕ
ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ
ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭼﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺕ ﮔﺮﻓﺘﯽ …دیدگاه · 15 روز و 15 ساعت و 35 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21388052

·