#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
1602
اطلاعات پروفايل خصوصي است.

من خدا را در قلب کسانی دیدم؛ که بی هیچ توقعی، مهربانند...

ارسالهای این کاربر محافظت شده است.

مشاهده‌ی ارسالها تنها توسط دنبال کنندگان مقدور می‌باشد.