#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
امیر علیزاده
امیر علیزاده
این جا هیچکس شبیه حرفهایش نیست
این جا همیشه تر وخشک با هم میسوزند
این جا همیشه کاسه ای زیرنیم کاسه است
این جا نمیتوانی به کسی چیزی بیاموزی همه نمیدانند وبابت
نمیدانم هایشان پول میگیرند
این جا بیدسایه اش را به زمین میفروشد
این جا پراز دستهایست که خسته نمیشوند از نگه داشتن نقاب
این جا بهشت را دوست دارندولی عجیب از مرگ میترسند
این جا فقط بایدزنها پاک و باکره باشند برای اسایش خاطر مردانی
که پیش از آنها پردها دریده اند
این جا همه همدیگر رامیشناسندو یک غریبه فقط این جاست اسمش خداست
این جا شیطان از شیطان بودنش دست میکشد
این جا بی دینی نماد روشن فکریست
این جا هیچ وقت عوض نمیشود مگر...
آلیس بیا این جا عجیب ترین سرزمین دنیاست{-35-}


دیدگاه · 20 دقيقه قبل · ش:21276148

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
خوش باش در آن دم، که غمی رو به تو آردبگذار که غــــــــــم نیز رود ، شاد ز دستت{-35-}


دیدگاه · 22 دقيقه قبل · ش:21276147

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
نصیحت ازمولانا:درپوشیدن خطاے دیگران شب باشدرفروتنے ،زمیندرمهرودوستی همچون خورشیددرهنگام خشم وغضب ،کوهدرسخاوت ویاری به دیگران، روددرکنارآمدن بادیگراان ،دریاوخودت باش آنگونه که هستی{-35-}


دیدگاه · 23 دقيقه قبل · ش:21276146

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
دریا هم تا وقتی توش غرق نشدیمیخوادتغرق که بشی پَسِت میزنه‏این قانون تو روابط بین آدماحرف اوله{-35-}


دیدگاه · 26 دقيقه قبل · ش:21276145

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
عمریست که میبازم و یک برد ندارم ......اما چه کنم ؟ عاشق این کهنه .. قمارمای دوست مزن زخم زبان ، جای نصیحتبگذار ببارد به سرم ..........سنگ مصیبتمن زنده از این جرمم و ملزم به مجازات..مرگ است مرا ، گر بزنم .. حرف ندامت!باید که ببازم ! ............. با درد بسازم. !در مذهب رندان ، .... این است نمازم !{-35-}


دیدگاه · 1 ساعت و 8 دقيقه قبل · ش:21276144

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
زندگی شطرنج دنیا و دل استقصه پررنج صدها مشکل استشاه دل کیش هوس ها میشودپای اسب آرزوها در گل استفیل بخت ما عجب کج میروددر سر ما بس خیالی باطل است
ما نسنجیده پی سرباز اوغافل اینکه او حریفی قابل استمهره های عمر من نیمش برفتمهره های او تمامش کامل است
{-35-}


دیدگاه · 1 ساعت و 9 دقيقه قبل · ش:21276143

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
تنهاعمارتی کههرچه بیشتربلرزدمحکمترمیشوددل است...{-35-}


دیدگاه · 1 ساعت و 10 دقيقه قبل · ش:21276142

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
وقتے چیزی
درحال تمام شدن باشدعزیز مےشوديڪ لحظه آفتاب در هوای سردغنيمت مےشودخدا در مواقع سختےهاتنها پناه مے‌شوديک قطره نور در دريای تاريڪیهمه‌ی دنيا مے‌شوديڪ عزيزوقتے ڪه از دست رفتهمه ڪَس مے‌شودپاييز وقتیڪه تمام شدبه نظر قشنگ مےشودو ما همیشه دیر متوجه مےشویم...{-35-}


دیدگاه · 1 ساعت و 15 دقيقه قبل · ش:21276141

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
کلید برق را زد.
لامپ روشن نشد.چند دفعه‌ی دیگر کلید را زد.آدم چه دیر می‌فهمدتکرار،چیزهای خراب را درست نمی‌کند{-35-}


دیدگاه · 1 ساعت و 17 دقيقه قبل · ش:21276140

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
شعاع درد مرا ضرب در عذاب کنیدمگر مساحت رنج مرا حساب کنیدمحیط تنگ دلم را شکسته رسم کنیدخطوط منحنی خنده را خراب کنید{-35-}


دیدگاه · 1 ساعت و 18 دقيقه قبل · ش:21276139

·

نمایش زنده

صفحه‌ای که در حال مشاهده‌ی آن هستید، آخرین ارسالها را بدون وقفه و بصورت اتوماتیک نمایش میدهد. همچنین شما میتوانید آخرین ارسالها را از فیلتر "همه" در داشبورد مشاهده نمایید.

نسخه‌ی موبایل ببینید » http://delshekaste.com/m

آخرین آنلاین‌ها