#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
1588
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
ضرب المثل انگليسى:

اشتباه پزشک،
زير خاک دفن ميشود.
اشتباه يک مهندس،
روى خاک سقوط ميكند.
اشتباه يک معلم،
روى خاک راه ميرود و
جهانى را به فنا ميدهد!{-35-}دیدگاه · 3 ساعت و 19 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21311633

·
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
بیهوده دوسداشتن مانند
آسمان آبی میماند
ک مدتهاب انتظار
باران است
چ بسا ببارد ولی
پراز گل وشایی بیش
نیست،
مراقب دوسداشتنهای
فرجام زندگیتون باشید
{-35-}دیدگاه · 3 ساعت و 20 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21311632

·
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
فاصله ها هرگز
مانعی برای دوست داشتن
برای عشق نیستند!
درست ...
اما اگر من اینجا گریه کنم
آیا در دور دست ها
گونه های تو خیس خواهند شد؟!{-35-}دیدگاه · 3 ساعت و 20 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21311631

·
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
خدایا امروز
سہ حاجتم را روا کن
گناهی برایمان مگذار
جز آنکه بیامرزی

اندوهی مگذار
جزآنکہ برطرفش سازی

و دشمنی مگذار
جزآنکہ دورگردانی{-35-}دیدگاه · 3 ساعت و 20 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21311630

·
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
گمشده این نسل
«اعتماد» است نه «اعتقاد» !

اما افسوس
که نه بر اعتماد ، اعتقادیست !
ونه بر اعتقادشان ، اعتماد .{-35-}دیدگاه · 3 ساعت و 21 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21311629

·
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
گاهی یڪی میشه
تمام زندگیت هستیت جونت
میدونی ڪه
شاید هیچوقٺ بهش نرسی
ولی همین ڪه
فڪر کردن بهش آرومت
میڪنه
بهترین حسِ دنیاست
مثل بودن تـو برای من{-35-}دیدگاه · 3 ساعت و 21 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21311628

·
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم
بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم

الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد
مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم
{-35-}دیدگاه · 3 ساعت و 22 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21311627

·
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
وقتتان را با کسانی
که باعث خوشحالی
شما میشوند بگذرانید
روزها در گذرند
و تنها وظیفه ما در
قبال خودمان
"شاد بودن" است و بس! {-35-}دیدگاه · 3 ساعت و 22 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21311626

·
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
جنبه محبت نداریم
ظرفیتمان که تکمیل شد
غرورمان سرریزمیشود
و سِیل بی تفاوتیمان
افرادمهربان راغرق میکند!
آرام که گرفتیم
هاج و واج دنبال محبت میگردیم
آدمهای عجیبی هستیم!
{-35-}دیدگاه · 3 ساعت و 22 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21311625

·
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
مهم نیست ظاهرتان
چگونه است!
مهم نیست
پیرباشین یا جوان

مهربانی شما را زیباترین
فرد دنیا میکند..دیدگاه · 3 ساعت و 23 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21311624

·