#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

حنانـہ.مـכیرڪَروہ ♡ شیـכائۓ ♡

73

مشخصات

موارد دیگر
حنانـہ.مـכیرڪَروہ ♡ شیـכائۓ ♡
1209 پست
2596 بازديد
امتياز : 8841.7
حرفه اي
2.8 پست در روز
زن
مجرد
ايران - چهارمحال و بختياري - بروجن


افتخارات

دنبال‌کنندگان

(163 کاربر)

گروه ها

حنانـہ.مـכیرڪَروہ ♡ شیـכائۓ ♡
حنانـہ.مـכیرڪَروہ ♡ شیـכائۓ ♡
یک عمر روبروی هم بودیم و

بهم نمی رسیدیم!

اما نگاهمان عاشقانه در هم بود

ما دو شکوفه سیب بودیم..

کاش هیچ وقت

به رسیدن فکر نمی کردیم.دیدگاه · 4 روز و 12 ساعت و 8 دقيقه قبل در sheidae · ش:21397145

·
حنانـہ.مـכیرڪَروہ ♡ شیـכائۓ ♡
حنانـہ.مـכیرڪَروہ ♡ شیـכائۓ ♡
هیچ می‌گویی
اسیری داشتم حالَش چه شد...؟

خسته‌ی من نیمه جانی داشت،
احوالش چه شد؟

" "دیدگاه · 4 روز و 12 ساعت و 8 دقيقه قبل در sheidae · ش:21397144

·
حنانـہ.مـכیرڪَروہ ♡ شیـכائۓ ♡
حنانـہ.مـכیرڪَروہ ♡ شیـכائۓ ♡
مرا با حقیقت بیازار

اما هرگز با دروغ

آرامم نکن!" "دیدگاه · 4 روز و 12 ساعت و 11 دقيقه قبل در sheidae · ش:21397143

·
حنانـہ.مـכیرڪَروہ ♡ شیـכائۓ ♡
حنانـہ.مـכیرڪَروہ ♡ شیـכائۓ ♡
مرا روی زانوهایت نشاندی
موهایم را بوسیدی و گفتی:

«در آن ساحل باران خورده پاییزی

که موهایت روی شانه هایت می لرزید

چقدر زیبا بودی.»

گفتی:

«یادت می آید

جای لب های صورتی خوش رنگت

روی گونه ام پاک نمی شد

و یک نفر از آن دور دست ها

از بوسه هایمان شماره بر می داشت.»

... بلند شدم

و تکه تکه های خودم را

از روی زانوهایت جمع کردم

اما در میان تکه پاره ها

دهانم را پیدا نمی کردم

تا بگویم

من هرگز

ساحل باران خورده به چشم ندیده ام

هرگز لب هایم را صورتی خوش رنگ نکرده ام

و هیچ وقت موهایم تا روی شانه هایم نبود!" "دیدگاه · 4 روز و 12 ساعت و 11 دقيقه قبل در sheidae · ش:21397142

·
(shahram(nikoomanesh
(shahram(nikoomanesh
[ {-35-} ]


.وصيـﭞْ ڪرده ام ..

بعد از مرڪَم همراه مטּ دو تا فنجاטּ چاے هم..

دفـטּ ڪنيد ..

شايد صحبـﭞْهاے مטּ با خدا بـﮧ درازا ڪشيد ..

بـﮧ هرحال دلخورےها ڪم نيسـﭞْ ..

از بندڪَانش..

هماטּهايي ڪـﮧ ..

بي اجازه..

وارد شدند،..

خودخواهانـﮧ قضاوﭞْ ڪردند،..

بي مقدمـﮧ شڪستند..

و بـــــي خدا حافظي رفتند...


[ {-35-} ]


دل شکستهּبہبہانـــــــــیدیدگاه · 9 روز و 4 ساعت و 7 دقيقه قبل در sheidae · ش:21396277

·
باز نشر توسط saghar-s96 و 7 سایر کاربران
حنانـہ.مـכیرڪَروہ ♡ شیـכائۓ ♡
حنانـہ.مـכیرڪَروہ ♡ شیـכائۓ ♡
سلام

زندگی آشفته است.دیدگاه · 1 ماه و 13 روز و 23 ساعت و 14 دقيقه قبل در sheidae · ش:21388463

·
حنانـہ.مـכیرڪَروہ ♡ شیـכائۓ ♡
حنانـہ.مـכیرڪَروہ ♡ شیـכائۓ ♡
روزها

به سادگیِ

کندن یک برگ تقویم

وداع می کننددیدگاه · 1 ماه و 13 روز و 23 ساعت و 14 دقيقه قبل در sheidae · ش:21388461

·
حنانـہ.مـכیرڪَروہ ♡ شیـכائۓ ♡
حنانـہ.مـכیرڪَروہ ♡ شیـכائۓ ♡
انگار
انتظار را می کشددیدگاه · 1 ماه و 13 روز و 23 ساعت و 16 دقيقه قبل در sheidae · ش:21388456

·
سیریان حافظ
سیریان حافظ
عبور،
یعنی:
لحظه‌هایی که می‌روی؛
سال‌هایی که می‌مانم.دیدگاه · 1 ماه و 15 روز و 19 ساعت و 5 دقيقه قبل در sheidae · ش:21388138

·
باز نشر توسط MariA6 و 3 سایر کاربران
(shahram(nikoomanesh
(shahram(nikoomanesh
.
.
.

[ {-35-} ]


... ایـטּ روزها دلخوشم بـﮧ؛
خواندטּ نمایشنامـﮧهاے کوتاه و بـﮧمرور خاطراﭞْ
ایـטּ روزها دلخوشم بـﮧ؛
مہمانی هاےکوچک دوستانـﮧ و شب نشینی هاے طولانی

روزها اما ؛
مانده اند در انتظار مטּ... تا با آنہا و غربت کشدارشان چـﮧ کنم!

ایـטּ روزها ...
نغمـﮧاے ندارم براے خواندטּ ؛اما
دلخوشم بـﮧ صداے تو از آטּ سوے تلفטּ؛کـﮧ حالم را میپرسی ...
و شعرےکـﮧ برایم پیدا کردے :
" بـﮧ رودِ زمزمـﮧگر گوش کُטּ کـﮧ میخوانَد
سرود رفتטּ و رفتטּ
و برنگشتטּ ها ! ".


[ {-35-} ]

قلم ها براے کـﮧ می نویسند؟
لابد براے آنہایی کـﮧ نیستند...-همـیـטּ؟حرف دیگـﮧ اے نیسـﭞْ؟

نیسـﭞْ!؟


.

.
{-35-}


دل شکسته
دیدگاه · 2 ماه و 6 روز و 15 ساعت و 15 دقيقه قبل در sheidae · ش:21382738

·
باز نشر توسط aghaghiya و 19 سایر کاربران