#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
50
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
hamidreza
hamidreza
گفتند چندسال داري؟؟؟؟ گفتم :
روزهاي غمناك زندگي ام را خط بزني هنوز كودكم.....دیدگاه · 6 سال و 1 روز و 17 ساعت و 38 دقيقه قبل · ش:21100149

·
hamidreza
hamidreza
آدمها کنارت هستند!

تا کی؟!

تا وقتی که به تو احتیاج دارند!

از پیشت میرن یه روز !

کدوم روز؟!

وقتی که کسی جات اومد!

دوستت دارن!

تا چه موقع؟!

تا موقعی کس دیگه ای رو واسه دوست داشتن پیدا کنن!

میگویند عاشقت هستند تا همیشه!

نــــــــه....!

فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تموم بشه!

و این است بازی با هم بودن. . . !دیدگاه · 6 سال و 3 روز و 22 ساعت و 59 دقيقه قبل · ش:21065184

·
hamidreza
hamidreza
این روز ها از کنار من که میگذری احتیاط کن هزاران کارگر در من مشغول کارند روحیه ام در دست تعویض است!دیدگاه · 6 سال و 1 ماه و 8 روز و 7 ساعت و 3 دقيقه قبل · ش:20541478

·
hamidreza
hamidreza
هیچ یک از ما کامل نیست...

سعی نکنید خود را برای یک نفرکامل کنید.

منتظر کسی بمانید که نقص شما را دوست دارد.دیدگاه · 6 سال و 1 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 51 دقيقه قبل · ش:20518702

·
hamidreza
hamidreza
آدم ها

فقطـ آدم هســـتند،

نـــه بیشتر و نــــه کمتر...

اگــر کمتر از چیزی کـــه هستند نگاهشان کنـــــــــی ...

آنها را شــــکسته ای !

و اگــــــر بیشتر از آن حســـــــابشان کنـــــی،

آنها تو را میـــ شـــــکنند. !


بین ایــــــــن آدم های آدم، فقط بایـــــــد عاقلانــــــــــه زندگــی کرد؛

نه


عاشقانه ...دیدگاه · 6 سال و 1 ماه و 9 روز و 10 ساعت و 1 دقيقه قبل · ش:20518505

·
hamidreza
hamidreza
احساسم را به دار آویختم
منطقم را به گلوله بستم
لعنت به هر دو
که عمری بازی ام دادند
دگر بس است
میخواهم کمی به چشمانم اعتماد کنم..دیدگاه · 6 سال و 1 ماه و 9 روز و 10 ساعت و 2 دقيقه قبل · ش:20518484

·
hamidreza
hamidreza
غم داشتن بخشی از زندگی است

ولی غمخوار نداشتن

عذاب زندگیست!دیدگاه · 6 سال و 1 ماه و 10 روز و 8 ساعت و 32 دقيقه قبل · ش:20498010

·
hamidreza
hamidreza
خاطــــــره

یعنی :

یک سکوت غیر منتظره

میان خنده های بلنددیدگاه · 6 سال و 1 ماه و 10 روز و 8 ساعت و 44 دقيقه قبل · ش:20497886

·
hamidreza
hamidreza
غم انگیز است اگر تو را نخواهد؛
مسخره است اگر نفهمی؛
احمقانه است اگر اصرار کنی ...دیدگاه · 6 سال و 1 ماه و 10 روز و 8 ساعت و 51 دقيقه قبل · ش:20497709

·
hamidreza
hamidreza
@silent69 سـلامتيِ اونايي که
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اين روزاشون به تظاهـر مي گذره
تظاهر به بي تفاوتـي
تظاهر به بي خيالـي
به شـادي
به اين که ديگه چيزي مهم نيست
ولي فقط خودشون مي دونن چقدر سخـت مي گذره !!!دیدگاه · 6 سال و 1 ماه و 11 روز و 10 ساعت و 24 دقيقه قبل · ش:20477922

·