#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
1247
اطلاعات پروفايل خصوصي است.

هیچ کس نفهمید زلیخا مرد بود. . . مردانگی میخواهد ماندن پای عشقی که هر لحظه تو را پس میزند

ارسالهای این کاربر محافظت شده است.

مشاهده‌ی ارسالها تنها توسط دنبال کنندگان مقدور می‌باشد.