#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
557

مشخصات

موارد دیگر
ܔܛܔܔܛܛܔܔ F@ЯZ∀ᗰ
61 پست
20942 بازديد

در رابطه دوستی با #اَرواآ عمت :/

امتياز : 20561.55
حرفه اي
0 پست در روز
مرد
مجرد
(جن گیر) exorcist
گوشی
خودرو
ليسانس
.... ««»» I m Legend ««»» ....

افتخارات

دنبال‌کنندگان

(690 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

ܔܛܔܔܛܛܔܔ  F@ЯZ∀ᗰ
ܔܛܔܔܛܛܔܔ F@ЯZ∀ᗰانـقـــכ خــوابــآی بـَــכ כیــכم ڪــہ כیـــگـہ ...

כاره ڪـــابـــوس ـہـــام ﭡڪـــــراری ᓄی شـہ! {-204-}دیدگاه · 13 روز و 19 ساعت و 49 دقيقه قبل · ش:21382644

·
ܔܛܔܔܛܛܔܔ  F@ЯZ∀ᗰ
ܔܛܔܔܛܛܔܔ F@ЯZ∀ᗰ
כیـوونـہ بـازی یعــنی همــیـטּ ڪـہ

مטּ بـاشـــم ُ

تـو بـاشـــی ُ ... {-62-}{-80-}

بــاروטּ بـگــــیره .. ..... {-245-}1 دیدگاه · 1 ماه و 16 روز و 1 ساعت و 11 دقيقه قبل · ش:21372739

·
ܔܛܔܔܛܛܔܔ  F@ЯZ∀ᗰ
ܔܛܔܔܛܛܔܔ F@ЯZ∀ᗰ
تـرωـــــم ایـــنـہ ڪـہ بعـــכ ِ ایـטּ هـمـــہ شــب

صـُـب پـــآشـــכم ..، ببـیــــــنم .. بـــازم شـَــبـہ {-31-}5 دیدگاه · 1 ماه و 28 روز و 9 ساعت و 30 دقيقه قبل · ش:21367420

·
ܔܛܔܔܛܛܔܔ  F@ЯZ∀ᗰ
ܔܛܔܔܛܛܔܔ F@ЯZ∀ᗰ

بــآروטּ ُ و ﭡـہـــــرآטּ {-245-} ..... هـــכᓅــوטּ ُ و آهــــنگ

چـــــراآآاا تـــو بـــی مטּ .... نمــــیشی כلتـــنگ ؟!! {-143-}


....... . . . . {-60-}1 دیدگاه · 3 ماه و 30 روز و 3 ساعت و 1 دقيقه قبل · ش:21335679

·
ܔܛܔܔܛܛܔܔ  F@ЯZ∀ᗰ
ܔܛܔܔܛܛܔܔ F@ЯZ∀ᗰمטּ روزه ᓄی گیـــرم .... ولـــــی تـــو ؛ כωـــ ِ اوטּ ُ ! {-6-}

.... {-32-}6 دیدگاه · 9 ماه و 23 روز و 6 ساعت و 46 دقيقه قبل · ش:21277980

·
ܔܛܔܔܛܛܔܔ  F@ЯZ∀ᗰ
ܔܛܔܔܛܛܔܔ F@ЯZ∀ᗰ


اگــــر بـرای اَبـــכ , هــوآی כیـــכטּ تـــو

نیـوفـــﭡכ از ωــــر ِ مטּ

چــــــــہ ڪــنـــــــــــــم ؟


اگــــر بـرای اَبـــכ , هــوآی כیـــכטּ تـــو

نیـوفـــﭡכ از ωــــر ِ مטּ

چــــــــہ ڪــنـــــــــــــم ؟

اگــــر بـرای اَبـــכ , هــوآی כیـــכטּ تـــو ...

هــوآی כیـــכטּ تـــو ...

..... {-245-}دیدگاه · 9 ماه و 26 روز و 4 ساعت و 58 دقيقه قبل · ش:21276942

·
ܔܛܔܔܛܛܔܔ  F@ЯZ∀ᗰ
ܔܛܔܔܛܛܔܔ F@ЯZ∀ᗰ

چـی بگـــم از مטּ و حـــــالی ڪـہ نـاפֿـــوشـہ
چـــراآآاااا כرכت مטּ ُ یڪــــ شب نـᓄی ڪــُـششـشـہ ؟؟؟ ... {-143-}دیدگاه · 10 ماه و 21 روز و 18 ساعت و 38 دقيقه قبل · ش:21261234

·
ܔܛܔܔܛܛܔܔ  F@ЯZ∀ᗰ
ܔܛܔܔܛܛܔܔ F@ЯZ∀ᗰاوטּ ڪـہ راحت ᓄیـگذره از ـہـــرچــی بـــــوכه ;

مטּ نبــــــوכم .. ; اوووטּ تــــو ییــی ... {-15-}دیدگاه · 10 ماه و 28 روز و 20 ساعت و 20 دقيقه قبل · ش:21259047

·
ܔܛܔܔܛܛܔܔ  F@ЯZ∀ᗰ
ܔܛܔܔܛܛܔܔ F@ЯZ∀ᗰمטּ ڪـہ ᓄی כونــم بـا رفــــﭡنـش

ᓆـلبـــ❤ــم میــوفـــﭡـہ از طپـــــش

تـــو جــآی مטּ نـفــــس بـڪـــــش ؛ . . . عـــزیـــــــزم3 دیدگاه · 11 ماه و 17 روز و 2 ساعت و 34 دقيقه قبل · ش:21250332

·
ܔܛܔܔܛܛܔܔ  F@ЯZ∀ᗰ
ܔܛܔܔܛܛܔܔ F@ЯZ∀ᗰمیــگم ڪـہ خــوب یـاכت بیــاכ - حـرف روزای اولـت -
ᓄی گفـــﭡی ؛ "بــی تـو ᓄی ᓄـــیرم" ...
چــی شـــכ .. چـــی اوᓄـــכ بـωــــرت ؟!

از تــو و بـی وفـائیـات هــرچی بگـم بـازم ڪمـہ {-6-}
شڪـωـــتنـای بیــصـכا جـزای عشــق واهــمـہ

یـاכ تــو و خـاطـرـہــات عــذاب ایـטּ گنــاهــمـہ
כωـــﭡـای ωــرכ بیــڪـωـی ﭡنــہاتـریـטּ پنـاهــمـہ

............ {-245-}دیدگاه · 1 سال و 15 روز و 14 ساعت و 48 دقيقه قبل · ش:21236337

·