#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
1525
اطلاعات پروفايل خصوصي است.

نخ به نخ همه ی روزهای مامثل ســــــــــــــــــیـگاری بر لب های زندگی دود می شود.................

❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
➕اگر چیزی میخواهید
که هیچوقت نداشته اید

باید کارهایی انجام دهید
که هیچوقت نکرده اید

حتما موفق میشی، شک نکندیدگاه · 7 ساعت و 38 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21393569

·
....... مدیرعطر یاس
....... مدیرعطر یاس
من با تو می‌نویسم و می‌خوانم
من با تو راه می‌روم و حرف می‌زنم

وز شوقِ این محال:
که دستم به دست توست!

من،جای راه رفتن،
پرواز می‌کنم!

دیدگاه · 2 روز و 15 ساعت و 30 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21393010

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
سعی کن عهدی را که در طوفان

با خدا می بندی

در هوای صاف فراموش نکنی …دیدگاه · 5 روز و 11 ساعت و 39 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21392380

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
دل شکسته
دیدگاه · 5 روز و 11 ساعت و 42 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21392368

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
خدایا …

میدانم پاییزت را فقط برای عریانی درختان نیافریدی

شاید میخواهی جدا شوم از هر آنچه مرا از رحمتت جدا انداخته ؟ !

میدانم پس از تحمل سرمای زمستان لباسی چون بهار در انتظارم استدیدگاه · 5 روز و 11 ساعت و 47 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21392357

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
يادتان باشد آدمها به اندازه اى كه زيبا
مى بينند و مثبت مى انديشند،

زيبازندگى مى كنند

آدم هاى دوست داشتنى
نگرش مثبت وانرژى مثبت دارند..!{-35-}دیدگاه · 8 روز و 13 ساعت و 18 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21391425

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
یعنے تعــادل ایجاد ڪردن
بین نگه داشتن و رها کردن،
????نه زیادی بچسب،
????نه زیادی همه چیزو رها کن ...دیدگاه · 8 روز و 13 ساعت و 23 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21391413

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
و یک نفر باید باشد کـه: بدونِ هیچ ‌گونه
ترس و هیچ‌گونه قضاوت اشتباه
همه ‌چیزت را، برایش تعریف کنی و همه
حرف‌هایی ‌را کـه: دارد آرام آرام، درونت
می‌گندد «به زبان بیاوری...»دیدگاه · 9 روز و 11 ساعت و 44 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21391113

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
آنان که شـراب نمی خورند ،
از این می ترسند که ،افکار پـلـیـد خود را
هنگام مستی برملا سازند ،
وگرنه راستگویان را چه باک از مـسـتـی ....

✍️ رضاشاه پهلویدیدگاه · 11 روز و 14 ساعت و 23 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21390502

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
بیا ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ بزن ﺑﻪ بیخیالی!

ﺗﻮﯼ دنیای"بیخیالی"نفس بکش...
ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭ !
ﺳﻮﺕ ﺑﺰﻥ !
عشق کن!
توی دنیای بیخیالی سربه هوا شو!
آواز بخوان!
ازنوع کوچه بازاری اش
بگذار زندگی ات رنگی دیگر بگیرد.
بی خیال بایدها و نبایدها...
قید و بندها....
قاب و قالب ها...
باورکن دنیای "بیخیالی" هم برای خودش عالمی دارد ... {-35-}دیدگاه · 11 روز و 15 ساعت و 9 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21390429

·