#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
1060
اطلاعات پروفايل خصوصي است.

‍ آدم‌ها با دلایلِ خاصِ خودشان به زندگی‌ ما وارد میشوند و با دلایلِ خاصِ خودشان از زندگی‌ِ ما می‌‌ر..

ارسالهای این کاربر محافظت شده است.

مشاهده‌ی ارسالها تنها توسط دنبال کنندگان مقدور می‌باشد.