#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
29

مشخصات

موارد دیگر
ایرشا
110 پست
331 بازديد
امتياز : 858.75
1.1 پست در روز


افتخارات

دنبال‌کنندگان

(41 کاربر)

گروه ها

(6 گروه)
ایرشا
ایرشا
دستمان بالاست
باران تو ببار
فصل گل حالاست
باران تو ببار
خاک هم تشنه ست
می خواهد آب
مثل ما ست
باران تو ببار
چشم دریا و صدف
باز به توست
منتظر دریاست
باران تو ببار
باغ دل مرده
و پزمرده شده
باغ گل زیباست
باران تو ببار
نم نم و غُر و تراق تو
خوش است
فصل نم نم هاست
باران تو بباردیدگاه · 22 روز و 22 ساعت و 33 دقيقه قبل در sheidae · ش:21367367

·
ایرشا
ایرشا
تقدیم شما بانو..

همه شور و غـــزل هستید
که عشقی لم یزل هستید
شدم عــاجز که توصیفت نمایم
شما ضرب المثــل هستید1 دیدگاه · 22 روز و 22 ساعت و 44 دقيقه قبل در sheidae · ش:21367366

·
ایرشا
ایرشا
اتفاق ها شناسنامه دارند
مثل تو که پاسپورتت را گرفته ای
- عصرِ اتفاق ها صبحِ اتفاق ها -
باران که ببارد چاپ می شونددیدگاه · 22 روز و 22 ساعت و 47 دقيقه قبل در sheidae · ش:21367365

·
ایرشا
ایرشا
هیچ گاه
از تو دور نمی شوی
هیچ گاه
از من دور نمی شومدیدگاه · 22 روز و 22 ساعت و 50 دقيقه قبل در sheidae · ش:21367364

·
ایرشا
ایرشا
دیدارمان بیا
تکرارمان
دیدنی ستدیدگاه · 22 روز و 22 ساعت و 55 دقيقه قبل در sheidae · ش:21367363

·
ایرشا
ایرشا
موهایت را قناعت می کنی
من شهردار شده ام تا چپقم روشن شود
روی همین دودها - همین موها -
خیابان کشیده ام - سیاه سیاه -
مثل همین دودها ببخشایید
معذرت می خواهم مثل همین موهادیدگاه · 22 روز و 22 ساعت و 56 دقيقه قبل در sheidae · ش:21367362

·
ایرشا
ایرشا
من از چند سال گذشته لکنتم باد برده است
شنبه را تکه تکه می کنم
از تقویم چند سال گذشته مانده ام
یک شنبه ها سر جای خودشان بمانند
تا در سطرهای دوشنبه با هم قدم بزنیم
تا پنج شنبه قدم می زنم
جمعه فصل من نیست
فصل تو نیست، فصل هیچ کس نیستدیدگاه · 22 روز و 22 ساعت و 57 دقيقه قبل در sheidae · ش:21367361

·
ایرشا
ایرشا
توی سرهایی
توی سر تو
توی عکس ها
توی موسیقی
توی قاب ها
توی خواب ها
توی خیابان
چند نقطه می گذارم
امسال ..... توی تقویم هم
به چند نقطه رسیدیم
غلط بود
تقویم هم غلط بود - نگارشش - غلط بود
قوی تر از این ها نمی شود
ناسزا کشید
اصلاح اصلا خوب نیست إإدیدگاه · 22 روز و 22 ساعت و 59 دقيقه قبل در sheidae · ش:21367359

·
ایرشا
ایرشا
کنار می آییم
کنارِ کنار
قرص ها دو
برابرند
دکتر ها دو
برابرند
من و تو
یک برابریم
تو توی
بدن من
دو -تا- نیستیم
یکی (؟)
نیستم
یکی که نیستم
ولی من ستاره ها را
پاک می کنم
مثل صفر
مثل ص ف رإإ
صفر عدد خوبی ستدیدگاه · 22 روز و 23 ساعت قبل در sheidae · ش:21367358

·
ایرشا
ایرشا
چشم هایت که نیست

و من که در سفر

به ناکجای عشق امدیدگاه · 22 روز و 23 ساعت و 3 دقيقه قبل در sheidae · ش:21367357

·