#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
اطلاع رسانی در مورد حضور دلشکسته در پنجمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال با صوت و تصویر

کاربران گروه

(591 کاربر)

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

جشنواره رسانه های دیجیتال
71 پست · گروه عمومی · شناسه‌: 436

جشنواره رسانه های دیجیتال

✰ A F S H I N ✰ مدیر گروه  "تک و تنها"
✰ A F S H I N ✰ مدیر گروه "تک و تنها"
من دلم می خواهد ساعتی غرق درونم باشم!! عاری از عاطفه ها تهی از موج و سراب دورتر از رفقا… خالی از هرچه فراق!! من نه عاشق هستم ؛ و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من من دلم تنگ خودم گشته و بس…! ...


2405b18d8e032824be05b3f986d726ae-200
4 دیدگاه · 6 سال و 5 ماه و 24 روز و 19 ساعت و 35 دقيقه قبل در جشنواره رسانه های دیجیتال · ش:18145556

·
βα ћα ŗεћ
@soroosh_haz با تشکر از عضویت شما در سایت دلشکسته و حضور در غرفه دلشکسته درششمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال


3 دیدگاه · 6 سال و 6 ماه و 10 روز و 2 ساعت و 58 دقيقه قبل در جشنواره رسانه های دیجیتال · ش:17976779

·
βα ћα ŗεћ
@royan0 با تشکر فراوان از عضویت شما در سایت دلشکسته و حضورتان در غرفه دلشکسته در ششمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال


دیدگاه · 6 سال و 6 ماه و 12 روز و 4 ساعت و 11 دقيقه قبل در جشنواره رسانه های دیجیتال · ش:17959697

·
βα ћα ŗεћ
@dorsa-sepahrad با تشکر فراوان از حضور شما در غرفه سایت دلشکسته در ششمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال{-35-}


دیدگاه · 6 سال و 6 ماه و 12 روز و 10 ساعت و 2 دقيقه قبل در جشنواره رسانه های دیجیتال · ش:17957066

·
βα ћα ŗεћ
@Alireza_Ut با تشکر فراوان از عضویت شما در سایت دلشکسته و حضور درغرفه دلشکسته درششمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال{-35-}


دیدگاه · 6 سال و 6 ماه و 12 روز و 22 ساعت و 11 دقيقه قبل در جشنواره رسانه های دیجیتال · ش:17954338

·
βα ћα ŗεћ
@KHOSROSANI با تشکر فراوان از عضویت شما آقای خسرو سانی خبرنگار اعزامی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سایت دلشکسته و حضور شما در غرفه دلشکسته درششمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال


دیدگاه · 6 سال و 6 ماه و 12 روز و 23 ساعت و 28 دقيقه قبل در جشنواره رسانه های دیجیتال · ش:17953595

·
βα ћα ŗεћ
@cap_joe با تشکر فراوان از حضور شما در غرفه سایت دلشکسته در ششمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال


8 دیدگاه · 6 سال و 6 ماه و 13 روز و 4 ساعت و 5 دقيقه قبل در جشنواره رسانه های دیجیتال · ش:17951091

·
βα ћα ŗεћ
@Alireza_Ut با تشکراز عضویت شما در سایت دلشکسته و حضور شما در غرفه دلشکسته در ششمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال


دیدگاه · 6 سال و 6 ماه و 13 روز و 4 ساعت و 7 دقيقه قبل در جشنواره رسانه های دیجیتال · ش:17951079

·
βα ћα ŗεћ
@rsepahvandi با تشکر فراوان از حضور شما در غرفه سایت دلشکسته در ششمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال


10 دیدگاه · 6 سال و 6 ماه و 14 روز و 7 ساعت و 40 دقيقه قبل در جشنواره رسانه های دیجیتال · ش:17940604

·
βα ћα ŗεћ
">@cleverboy مورخ 16مهرماه 1391 ازحضور شما در غرفه سایت دلشکسته در ششمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال سپاسگذاریم {-35-}


7 دیدگاه · 6 سال و 6 ماه و 15 روز و 2 ساعت و 43 دقيقه قبل در جشنواره رسانه های دیجیتال · ش:17934252

·