#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

مـرد شـرقـی

سالهاست كه مترسك بر سر این مزرعه ایستاده.گاه بارون و گاه طوفان گاه گرما گاه سرما گاه منقار پرنده ای كه صورتش را زخمی كرد گاه جونده ای كه پایش را میجویددر نگاه مهربانش جز امید سر سبزی مزرعه هیچ نبود.با شكفته شدن گلی شاد و با آمدن پاییز غمگین بود.باغبان یادش رفت كه مترسكی در میان مزرعه اش نگهبان است.حتی پرنده ها هم بودن او را فراموش كردند. حال مترسك خسته شده از بودن ایستادن و صبوری پای رفتنش نیست رفیق راهی نیست.خیال پریدن دارد. منتظر صاعقه ای كه به اتش بكشد جانش را.بیم سوختن ندارد فقط خیال كندن و رفتن.بهای رفتن مهم نیست .باید رفت. از سیاهی به ظلمت.از بودن تا مرگ .سقوط به عمق نیستی. من آن مترسك مزرعه ام. گریزان از \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" من \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" و وامانده در \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" خویش \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\".... درباره »
694

مشخصات

موارد دیگر
مـرد شـرقـی
25525 پست
84442 بازديد
امتياز : 94831
حالت من: متعحب
حرفه اي
8.8 پست در روز
مرد
متاهل
مردم آزار
سمعک
ویلچر
زير ديپلم
ايران - تهران - تهرانپارس
سالهاست كه مترسك بر سر این مزرعه ایستاده.گاه بارون و گاه طوفان گاه گرما گاه سرما گاه منقار پرنده ای كه صورتش را زخمی كرد گاه جونده ای كه پایش را میجویددر نگاه مهربانش جز امید سر سبزی مزرعه هیچ نبود.با شكفته شدن گلی شاد و با آمدن پاییز غمگین بود.باغبان یادش رفت كه مترسكی در میان مزرعه اش نگهبان است.حتی پرنده ها هم بودن او را فراموش كردند. حال مترسك خسته شده از بودن ایستادن و صبوری پای رفتنش نیست رفیق راهی نیست.خیال پریدن دارد. منتظر صاعقه ای كه به اتش بكشد جانش را.بیم سوختن ندارد فقط خیال كندن و رفتن.بهای رفتن مهم نیست .باید رفت. از سیاهی به ظلمت.از بودن تا مرگ .سقوط به عمق نیستی. من آن مترسك مزرعه ام. گریزان از \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" من \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" و وامانده در \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" خویش \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"....

افتخارات

دنبال‌کنندگان

(1275 کاربر)

گروه ها

(5 گروه)
مـرد شـرقـی
مـرد شـرقـی
عـــشقــم ؛

کیٖمیٖا بود..
نامش که نه.. جَواهرِ چَشمانش..
و چقدر بَعید بود و چه اَندازه دور..
و چقدر خواستنش در نتوانستن،
سَخت بود و جانْ‌فَرسا..

کیٖمیٖاگری زِبردَست بود که
با آمدنش..
تنهایی‌ام را مُبدل به عشْق کرد تا
به یُمْنِ معجزهٔ نگاهش
زَر شود مِـــسِ قلبی که
صَد سال ، به تنهایی عادت کرده بود..
.
از اِکسیٖرِ دستانش
به اعجازِ یک آغوش رسیدم ..
تا به دَمِ مسیحاییِ بوسه‌هایش
جانی دوباره بگیرم ...

کیٖمیٖا بود..
و خواستنش طلبِ آب بود
در کویرِ درماندگی..
می‌خواستم و نمی‌توانستم..

آری..
او آمد ..
و تنـ‌هاییِ سَخیٖفم را
مُتَصِّل به عشقی غنی کرد..
تا برای همیشه
با یادوارهٔ آغوشش که
در اندام‌وارهٔ بی‌کسیٖ‌ام حُلول می‌کند..،
عاشِقانه زندگیٖ کنم...

1517501969283001_large.jpg
دیدگاه · 1 سال و 11 روز و 16 ساعت و 44 دقيقه قبل در متـــرسک خـسته... · ش:21382081

·
şɧεïđą . ارشدِ گروه "شـیدائی"
.
.
.

[ ... کسی بـﮧ او چیزے نگوید.

بیـטּ خودماטּ باشد؛

دارم می روم...]

" یک بلیـﭞْ بی تاریخ و مقصد

مرا توے خودش پیچیده اسـﭞْ

کـﮧ می دانم

یک روز مرا می برد..."

.
.
.


دل شکسته
10 دیدگاه · 1 سال و 1 ماه و 18 روز و 2 ساعت و 7 دقيقه قبل در sheidae · ش:21370154

·
باز نشر توسط arnies و 42 سایر کاربران
şɧεïđą . ارشدِ گروه "شـیدائی"
تا سلام بعد کـﮧ بودنم بـﮧ اندازه هماטּ سلام نامعلوم اسـﭞْ ،
...
با تمام ناامیدهای ممکـטּ یک انساטּ آمدنـﭞْ را زجر می کشم ،
بودنـﭞْ را هر ثانیـﮧ مرور می کنم
تا مبادا پشـﭞْ ایـטּ همـﮧ نبودنہا آטּ بہشـﭞْ لبخندهایـﭞْ فراموشم شود ...
اما کمر آرزوهایم را شکسـﭞْ ایـטּ بی پایانی انتظار .
تا سلام بعد کـﮧ بودنم فراموش خاطراتـﭞْ می شود ،
.1 دیدگاه · 1 سال و 1 ماه و 18 روز و 2 ساعت و 24 دقيقه قبل در sheidae · ش:21370153

·
باز نشر توسط 30mien و 28 سایر کاربران
مـرد شـرقـی
مـرد شـرقـی
سهمِ ما از#عشق هم شد
قسمتِ زجرآورش...‌
n7kk_screenshot_۲۰۱۸۰۲۰۳-۲۳۱۰۴۴.jpg
3 دیدگاه · 1 سال و 1 ماه و 27 روز و 5 ساعت و 38 دقيقه قبل در متـــرسک خـسته... · ش:21366398

·
مـرد شـرقـی
مـرد شـرقـی
بودن یا نبودن؟
مسئله این است
که بودنی در کار نیست!

ما فقط
از نبودنی
به نبودنی دیگر
کوچ می‌کنیم...
غروب3.jpg
دیدگاه · 1 سال و 2 ماه و 21 ساعت و 51 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21364338

·
مـرد شـرقـی
مـرد شـرقـی
چه ڪنم؟
دل به ڪه بندم؛
به ڪجا روی ڪنم
بازگو ،ای به ڪنار دگری
خفته ی من ...
چرخ.jpg
دیدگاه · 1 سال و 2 ماه و 11 روز و 46 دقيقه قبل در متـــرسک خـسته... · ش:21358600

·
مـرد شـرقـی
مـرد شـرقـی
بی خبر از ره رسید، عشق به درگاهِ ما


ما که غریبه پرَست؛ زود تعارُف زدیم !


شبتون رویایی عزیزان __________{-35-}
c781627812afb25dc9fe833064920d6a-425
دیدگاه · 1 سال و 3 ماه و 2 روز و 9 ساعت و 31 دقيقه قبل در متـــرسک خـسته... · ش:21347802

·
مـرد شـرقـی
مـرد شـرقـی
مثلِ سیگآر نَباشید...


که وقتی آرومشون کردی....


‍ لِهت کنَن....!!!
9105d19399a369cf90ec9a39aa7f6946-425
دیدگاه · 1 سال و 3 ماه و 2 روز و 9 ساعت و 43 دقيقه قبل در متـــرسک خـسته... · ش:21347801

·
مـرد شـرقـی
مـرد شـرقـی
عشق مدت هاست که این

روح سراسر درد رابرده بر بام جنون و

نردبان برداشته...!!!
10531510693304316584.jpg
دیدگاه · 1 سال و 3 ماه و 2 روز و 9 ساعت و 44 دقيقه قبل در متـــرسک خـسته... · ش:21347800

·
مـرد شـرقـی
مـرد شـرقـی
اشکهایی که دیده نمی شوند از اشکهایی که دیده می شوند
تلخترند
خطرناکترند
غم انگیزترند
و نابودکننده تر...
آنها یی که دیده می شوند سرازیر می شوند
پاک می شوند
و لای دستمالهای کاغذی بازیافت می شوند
اما
اشکهایی که حبس می شوند
تکه ای از شما را تخریب می کنند
سقف های باران خورده را مرور کنید
پشت بامهایی که آبچکان هایشان گرفته...!
دیر یا زود راه باز می کنند.
گاهی مسیری پیدا می شود که ما به آن بهانه می گوییم و گاهی هم
گوشه ای نم میزنند...
اگر کسی را دارید که نمی خواهید نم بزند
و خبر از بامش دارید
دست بکار شوید.
اشک های مانده چشمها را زرد می کنند...
بیایید بدرد بخوریم تا درد...
1053500x891_1515489723200222.jpg
2 دیدگاه · 1 سال و 3 ماه و 8 روز و 13 ساعت و 39 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21345000

·