#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
123
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
☆¸.•°*”˜☆╮  ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆ ܓܨ
☆¸.•°*”˜☆╮ ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆ ܓܨ
من پاییزراجارومیکنم
زمستان راپارومیکنم
تابستان رامیشویم
تاهمیشه بهارباشد
من رفتگرم
آفتاب وآب وباد
همكاران من هستند
اماكاش میتوانستم
دلهای مردم راهم آب وجاروكنم
قیصر امین پور

(♡+♡)=♥IMG_20180328_131117.jpg
دیدگاه · 9 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 4 دقيقه قبل در شروع دوباره · ش:21378043

·
باز نشر توسط SOKOTESHAB و 12 سایر کاربران
☆¸.•°*”˜☆╮  ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆ ܓܨ
☆¸.•°*”˜☆╮ ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆ ܓܨ
اخرین پست درسال1396

@تمام دوستان عزیزم

آخرین دلشوره های شیرین اسفند
آخرین اتمام حجت ها...
با خودمان
با دلمان
وآرزوهایـمان
آخرین یا مقلب القلوب ها...
و...و...و
خدایــا
حوِّل حالَنا إلى أحسنِ الحال


سال نـــــ ــــــ ــوپیشاپیش مبارک عزیزان{-35-}
بهترینها نصیبتون {-47-}1521549499198848_large.jpeg
6 دیدگاه · 10 ماه و 5 روز و 2 ساعت و 44 دقيقه قبل در شروع دوباره · ش:21373911

·
باز نشر توسط iraj1364 و 12 سایر کاربران
☆¸.•°*”˜☆╮  ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆ ܓܨ
☆¸.•°*”˜☆╮ ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆ ܓܨ
اسفند تافته جدا بافته است! ...
نه می‌توان انگ سرمای زمستان را به او زد، ...
نه وصله بی‌حوصلگی غروب های بهار به تنش می‌چسبد. ...
اسفند را باید نشست کنج حیاط خلوت ذهن و عشق بازی کرد ...
با خاطرات دور اما ماندگار. ...
باید دل کندن آدم‌ها در بین راه را فراموش کرد...
و گذشت و دل را از کینه ها تکاند تا جا باز شود برای شادی‌های نو...!
حیف است از اسفند با بی تفاوتی عبور کنید...
به خودتان بیایید، تمام شده و رفته تا یک سال دیگر. ...
عطر اسفند را مهمان ریه‌هایتان کنید، عجیب بوی ناب زندگی می‌دهد...!1477430538460372.png
4 دیدگاه · 10 ماه و 13 روز و 20 ساعت و 21 دقيقه قبل در شروع دوباره · ش:21370831

·
باز نشر توسط iraj1364 و 9 سایر کاربران
☆¸.•°*”˜☆╮  ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆ ܓܨ
☆¸.•°*”˜☆╮ ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆ ܓܨ
اندکی نگاه میکنم...
آجرها کم نیست!
من خود دیوارها را کوتاه چیدم...
کوتاه چیدم تا سدی نسازم..
کوتاه چیدم که خانه بزرگتری برای قلبم بسازم...
خانه ای بزرگ با دیوارهای کوتاه...
پس تو ای غریبه!
ای عشق!
ای دوست!
ای آشنا!
اگر دیوار من کوتاه است ؛
اگر دلم را بزرگ کردم که نرنجانم و نرنجم...
رحم کن...!!!
سنگ در این خانه نینداز...
تا خانه ام سنگ فرش این سنگ ها و تیشه ها نشود...
بگذار در خانه ی دلم جایی برای خود نیز داشته باشم.1476775942456367_large.jpeg
دیدگاه · 10 ماه و 18 روز و 14 ساعت و 58 دقيقه قبل در شروع دوباره · ش:21368722

·
باز نشر توسط iraj1364 و 10 سایر کاربران
☆¸.•°*”˜☆╮  ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆ ܓܨ
☆¸.•°*”˜☆╮ ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆ ܓܨ
من شنیدم سهراب
بارها پرسیده
خانه دوست کجاست؟؟؟
کاش من میگفتم
خانه دوست در این قلب من است
خانه دوست در اعماق دل و جان من است
خانه دوست همین حس عجیب
در رگ و ریشه و بنیان من است
کاش سهراب عزیز
از من غمزده هم میپرسید
خانه دوست کجاست؟
تا به او میگفتم
خانه دوست در اندیشه و در ذات من است
کاش بار دیگر
من به او میگفتم
خانه دوست تمام دل و این قلب من است
آه سهراب عزیز
خانه دوست همین نزدیکیست!!!
✍️به قلم:2 دیدگاه · 11 ماه و 12 روز و 14 ساعت و 4 دقيقه قبل در شروع دوباره · ش:21356580

·
باز نشر توسط iraj1364 و 19 سایر کاربران
☆¸.•°*”˜☆╮  ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆ ܓܨ
☆¸.•°*”˜☆╮ ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆ ܓܨ
مادرم مدرک پزشکی ندارد؛
ولی دستهایش کاری می کنند که هزار قرص و دوا نمی کند...
شماره نظام مهندسی ندارد؛
ولی از منِ ویرانه با حرف هایش یک آدم نو می سازد...
نقاش نیست؛
ولی با یک کلام لبخندی روی لبهایم می کشد...
که هزار نقاش از پسش بر نمی آیند...
ندیده ام توی استدیو ضبط صدا وقت بگذراند،
ولی آهنگِ صدایش از هر موسیقی گوش نواز تر است...
مادرم سر آشپز و رستوران دار نیست؛
ولی عطرِ و طعم غذاهایش هوش از سر میپراند...
بهشت را زیر پایش ندیدم،
ولی شک ندارم بهشت زیر پایش نیست
بهشت نعمتِ وجودش است...


8 دیدگاه · 11 ماه و 17 روز و 14 ساعت و 7 دقيقه قبل در شروع دوباره · ش:21354408

·
باز نشر توسط yousef2 و 15 سایر کاربران
MƠӇՁℳպՁd
MƠӇՁℳպՁd
دوست داشتن هایتان را بہ مرحلہ اثبات برسانید!
نگویید خب بالاخره خودش میفهمد
اتفاقا نمیفهمد
فرض ڪنید او نفهم ترین و خنگ ترین شخصے است ڪہ در مسائل عاطفے میتواند وجود داشتہ باشد
آے ڪیو هم زیر خط فقر
تو به عنوان یڪ فرد فهیم به او ثابت کن.
حرف های گفتنے را بہ او بگو
بگو اگر برایت مهم است.
بگو جز او دنیا را نمیخواهے
بگو
بگو بے او میمیرے
گفتنے ها را باید گفت
باور ڪن برخے گفتنے ها مرده زنده میڪند
آبِ روے آتشند لاڪردار ها
بگویید خب، چرا خفه خون میگیرید
هزار حرفے میزنید جز آن چیز ڪہ باید بزنید
یڪ وقت هایے شنیدنش براے طرف مقابل مثل شوڪے است روی بدن یڪ فرد رو به موت
از آن شوڪ هایی ڪہ دڪتر بعدش میگوید
"به هــــوش آمد"دیدگاه · 11 ماه و 24 روز و 9 ساعت و 13 دقيقه قبل در لحظه های عاشقیــــــ..... · ش:21350643

·
☆¸.•°*”˜☆╮  ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆ ܓܨ
☆¸.•°*”˜☆╮ ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆ ܓܨ
تـو ، هَمیشهـــ دَر صفحه ے اوّل ڪـتـابـــ هایمــــــ گُمــ مے شوے


و مَن تـا آخـریـن خَـطـ ـ در خیـال پیدا ڪـردنتــــ وَرق مے خورمـــــ

دل شکسته
دیدگاه · 11 ماه و 24 روز و 9 ساعت و 57 دقيقه قبل در شروع دوباره · ش:21350507

·
باز نشر توسط saher و 11 سایر کاربران
MƠӇՁℳպՁd
MƠӇՁℳպՁd
زنـدگــی انـگــار تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !

هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام هـول میزنــد

بـــرای ضـربــه بـعــد … !

کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی …

خـیــالـت راحـت !

خـسـتـگــی ِ مــن بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود …دیدگاه · 11 ماه و 26 روز و 5 ساعت و 55 دقيقه قبل در لحظه های عاشقیــــــ..... · ش:21349598

·
☆¸.•°*”˜☆╮  ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆ ܓܨ
☆¸.•°*”˜☆╮ ßᗩℕƠơ ╰☆˜”*°•☆ ܓܨ
آغوشت دريا بود
و عاشقى كه زنده از آن
بيرون نيامد ...

در سوگ سرنشینان کشتی نفت کش سانچی با قلبی مملو از غرور و عشق می نشینیم و یاد آن ها را همیشه در دل خود زنده نگاه خواهیم داشت.
بعد از “ تو ”…
تمام ایران
به یکباره
فرو ریخت
و بیشتر از این کشتی
قلب مردم سرزمینت سوخت !
این شعله ها بالاخره خاموش می شوند
اما مطمئن باش
چراغ قهرمانی تان
تا ابد روشن است!
راستی...
شعله های قلب مادرانتان را
چگونه خاموش کنیم ؟
ملوانان سرزمین من
قهرمانان آب های آزاد
روحتان شاد،
یادتان همیشه در قلوبمان آکنده خواهد ماند. ????


دل شکسته
1 دیدگاه · 1 سال و 3 روز و 19 ساعت و 40 دقيقه قبل در شروع دوباره · ش:21346503

·
باز نشر توسط skyy و 12 سایر کاربران