#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
بغضهاے مرطوب مرا باور ڪــלּ

ایــלּ باراלּ نیـωـــت ڪـہ میبارכ

صـכاے خـωـــتـہ ے قلب مــלּ اـωــت

ڪـہ از چشماלּ آـωـــماלּ بیروלּ میریزכ . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ
آهنڪًـ : ا פــωــــــــــا לּ

کاربران گروه

(1080 کاربر)

مدیران گروه

[نمایش همه]

برچسب‌های کاربری

بـ ــارانی ترین لـ ـحظه..
50148 پست · گروه عمومی · شناسه‌: 1710

بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها

asad
asad
گفتی ما به درد هم نمی خوریم ...اما هرگز ندانستی من تو را برای دردهایم نمی خواستم ...........


دیدگاه · 1 ماه و 6 روز و 15 ساعت و 51 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21358411

·
طراوت(کافه عاشقانه تنهایی)
طراوت(کافه عاشقانه تنهایی)
رفت..............


رفتتا.jpg
دیدگاه · 1 ماه و 8 روز و 17 ساعت و 55 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21357292

·
طراوت(کافه عاشقانه تنهایی)
طراوت(کافه عاشقانه تنهایی)
..................


فلداااااااااااااا.jpg
دیدگاه · 1 ماه و 8 روز و 17 ساعت و 56 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21357285

·
طراوت(کافه عاشقانه تنهایی)
طراوت(کافه عاشقانه تنهایی)
...........


میفال.jpg
دیدگاه · 1 ماه و 8 روز و 17 ساعت و 57 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21357283

·
طراوت(کافه عاشقانه تنهایی)
طراوت(کافه عاشقانه تنهایی)
..................


انتغا.jpg
دیدگاه · 1 ماه و 8 روز و 17 ساعت و 58 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21357280

·
asad
asad
از تمـــام ِ عطــرهای دنیـــا .. بــویِ آغــوش تــو را مــی خواهــم .. تا هــوش از سرِ اینهمـــه دلتنگـــی ببـــرد ..


دیدگاه · 1 ماه و 25 روز و 8 ساعت و 44 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21348909

·
asad
asad
نه با سیاهی ها ناامید شو و نه با سپیدی ها دلخوش... ترکیب هر دوی این هاست که زندگی را میسازد...


دیدگاه · 2 ماه و 14 روز و 28 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21339152

·
asad
asad
قبل از تو بر این باور بودم که هیچ چیزِ این دنیا همیشگی نیست ؛ ...


دیدگاه · 2 ماه و 14 روز و 29 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21339149

·
asad
asad
بـــی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است همچو شهری که؛ به روی گسل زلزله هاستــ ..


دیدگاه · 2 ماه و 14 روز و 31 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21339139

·
asad
asad
دلم دریاچه ی غم شد دوباره
????قد آیینه ها خم شد دوباره

:صدای سنج و دمام اومد از دور
????بخون ای دل محرم شد دوباره


دیدگاه · 5 ماه و 15 روز و 18 ساعت و 18 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21303204

·