#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
بغضهاے مرطوب مرا باور ڪــלּ

ایــלּ باراלּ نیـωـــت ڪـہ میبارכ

صـכاے خـωـــتـہ ے قلب مــלּ اـωــت

ڪـہ از چشماלּ آـωـــماלּ بیروלּ میریزכ . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ
آهنڪًـ : ا פــωــــــــــا לּ

کاربران گروه

(1079 کاربر)

مدیران گروه

[نمایش همه]

برچسب‌های کاربری

بـ ــارانی ترین لـ ـحظه..
50134 پست · گروه عمومی · شناسه‌: 1710

بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها

asad
asad
هیــــچ چیـــــز .. در ایـن دنیــــــا مَحـــــال نیست ..! حتــــــی برگشـتــــنِ تــــو ...


دیدگاه · 6 روز و 4 ساعت و 36 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21291975

·
asad
asad
عشــــق .. تعبیـــرِ قشنگـــــی است برایــــم از تـــو .. ورنـــه ، کمتـــر سخنـــــــی بود که معنــــــایِ تــو داشت ..


دیدگاه · 6 روز و 4 ساعت و 38 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21291968

·
asad
asad
مــــن نمــی دانستـــم ؛ معنـــیِ هرگــــز را .. ! تـــو چـــرا بـــاز نگشتــــی دیگـــــر ..؟!!


دیدگاه · 2 ماه و 2 روز و 9 ساعت و 33 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21273106

·
asad
asad
سال هــاست رفتـــه ای ... اما من هنـــوز به خود می لــرزم ... درست مثــل شاخــــه ای که پرنــده اش لحظــــه ای پیش پریـــده باشــــد ..


دیدگاه · 2 ماه و 18 روز و 16 ساعت و 34 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21260665

·
asad
asad
مــا ... دو پیــراهن بــودیــم بر یک بنــدِ رخت .. یکـــی را بــاد بــــرد ؛ آن یــکی را هـــر روز باران خیــس مـــی کنـــد ..


دیدگاه · 2 ماه و 18 روز و 16 ساعت و 34 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21260664

·
asad
asad
سراسر زندگی من می تواند در یک جمله خلاصه شود آنطور که خیال میکردم نشد ............


دیدگاه · 2 ماه و 20 روز و 11 ساعت و 13 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21260176

·
asad
asad
وقتی تو آزردی مرا و یک جهان شادم نکرد اشتایاقی که مرا زنده نگه داشت تویی و تو .................


دیدگاه · 2 ماه و 20 روز و 11 ساعت و 14 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21260174

·
asad
asad
ڪـــــاش صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید...! مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ اسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد......


دیدگاه · 4 ماه و 4 روز و 8 ساعت و 24 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21239603

·
asad
asad
همیشه نه ولی گاهی میان بودن و خواستن فاصله می افتد...وقت های هست که کسی را با تمام وجود میخواهی ولی نباید در کنارش باشی ................


دیدگاه · 4 ماه و 4 روز و 8 ساعت و 25 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21239597

·
asad
asad
شنيده بودم "پــــا" ، "قــلب دوم" است ... امّا باور نداشتم ... تا آن زمان كه فهميدم ... وقتی دل مانـــدن ندارم ... پای ایستادن هم نيست ...


دیدگاه · 4 ماه و 4 روز و 8 ساعت و 26 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21239589

·