#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
بغضهاے مرطوب مرا باور ڪــלּ

ایــלּ باراלּ نیـωـــت ڪـہ میبارכ

صـכاے خـωـــتـہ ے قلب مــלּ اـωــت

ڪـہ از چشماלּ آـωـــماלּ بیروלּ میریزכ . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ
آهنڪًـ : ا פــωــــــــــا לּ

کاربران گروه

(1079 کاربر)

مدیران گروه

[نمایش همه]

برچسب‌های کاربری

بـ ــارانی ترین لـ ـحظه..
50139 پست · گروه عمومی · شناسه‌: 1710

بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها

asad
asad
دلم دریاچه ی غم شد دوباره
????قد آیینه ها خم شد دوباره

:صدای سنج و دمام اومد از دور
????بخون ای دل محرم شد دوباره


دیدگاه · 2 ماه و 15 روز و 11 ساعت و 26 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21303204

·
asad
asad
یک روز هَنــوز .. مانـده به تقویـمِ بـرگ ریـز ، ولــی .. تو نیستـی و دِلــم .. چهــار فصـل پاییــز است ..


دیدگاه · 2 ماه و 25 روز و 7 ساعت و 26 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21299889

·
asad
asad
عصرها آدمها هوایی میشوند هوایی خاطراتشان و ذهنشان پر می‌ڪشد بہ حوالیِ ڪودڪی تا امروز این روزها باید آرامتر بود تا ذهن از سفر ڪَذشتہ برڪَردد


دیدگاه · 3 ماه و 8 روز و 5 ساعت و 42 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21296779

·
asad
asad
نبودنها دوربودنها حتی ندیدنها هرگزبهانه ای نمیشود برای از یادبردن


دیدگاه · 3 ماه و 8 روز و 5 ساعت و 42 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21296777

·
asad
asad
کاش دوستی آدم ها مثل رفاقت چشم و دست بود! وقتی دست زخم میشود چشم گریه میکند،و وقتی چشم گریه میکند، دست اشکهایش را پاک میکند


دیدگاه · 3 ماه و 8 روز و 5 ساعت و 43 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21296776

·
asad
asad
هیــــچ چیـــــز .. در ایـن دنیــــــا مَحـــــال نیست ..! حتــــــی برگشـتــــنِ تــــو ...


دیدگاه · 4 ماه و 2 روز و 16 ساعت و 9 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21291975

·
asad
asad
عشــــق .. تعبیـــرِ قشنگـــــی است برایــــم از تـــو .. ورنـــه ، کمتـــر سخنـــــــی بود که معنــــــایِ تــو داشت ..


دیدگاه · 4 ماه و 2 روز و 16 ساعت و 11 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21291968

·
asad
asad
مــــن نمــی دانستـــم ؛ معنـــیِ هرگــــز را .. ! تـــو چـــرا بـــاز نگشتــــی دیگـــــر ..؟!!


دیدگاه · 5 ماه و 29 روز و 7 ساعت و 6 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21273106

·
asad
asad
سال هــاست رفتـــه ای ... اما من هنـــوز به خود می لــرزم ... درست مثــل شاخــــه ای که پرنــده اش لحظــــه ای پیش پریـــده باشــــد ..


دیدگاه · 6 ماه و 15 روز و 4 ساعت و 6 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21260665

·
asad
asad
مــا ... دو پیــراهن بــودیــم بر یک بنــدِ رخت .. یکـــی را بــاد بــــرد ؛ آن یــکی را هـــر روز باران خیــس مـــی کنـــد ..


دیدگاه · 6 ماه و 15 روز و 4 ساعت و 7 دقيقه قبل در بـ ــارانی ترین لـ ـحظه ها · ش:21260664

·