#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
670
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
@1989 اطلاعات پروفایل خود را تغییر داده است. 1 سال و 4 ماه و 17 روز و 13 ساعت و 13 دقيقه قبل
☂aYda ☂
☂aYda ☂
حماقت چیست…؟
این که من…
تو را…
با تمام بدی هایی که در حقم میکنی…!!
هنوز…
دوست دارمدیدگاه · 5 سال و 3 ماه و 15 روز و 17 ساعت و 34 دقيقه قبل در گمشده در کوچه های پاریس · ش:20918604

·
☂aYda ☂
☂aYda ☂
این روزهایم به تظاهر می گذرد …
تظاهر به بی تفاوتی
تظاهر به بی خیالی
به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست اما چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش” !دیدگاه · 5 سال و 3 ماه و 15 روز و 17 ساعت و 34 دقيقه قبل در گمشده در کوچه های پاریس · ش:20918601

·
☂aYda ☂
☂aYda ☂
می خواهی قضاوتم کنی ؟
کفش هایم را بپوش
راهم را قدم بزن
دردهایم را بکش
سال هایم را بگذران
بعد قضاوت کن !!!دیدگاه · 5 سال و 3 ماه و 15 روز و 17 ساعت و 35 دقيقه قبل در گمشده در کوچه های پاریس · ش:20918594

·
☂aYda ☂
☂aYda ☂
لطفـاً دستگـاه شـوک را خـامـوش کـُن

و لبـانت را ببنـــد

جملـــه هـای عاشقـــانـه دیگــر فـایـده نـدارد !

عشق ، درونـم مـرد دیگـــردیدگاه · 5 سال و 3 ماه و 15 روز و 17 ساعت و 36 دقيقه قبل در گمشده در کوچه های پاریس · ش:20918566

·
☂aYda ☂
☂aYda ☂
به زخمهایم می نگری ؟!
درد ندارند دیـــــــــــــــگر
روزی که رفتـــــــــــــــی ،
مرگ تمام درد هایم را با خودش بـــــــــــــــرد !
مرده ها درد نـــــــــــــــمی کشند
حرف آخرم این
برنگرد دیـــــــــــــــگر
زنده ام نـــــــــــکن !دیدگاه · 5 سال و 3 ماه و 15 روز و 17 ساعت و 36 دقيقه قبل در گمشده در کوچه های پاریس · ش:20918541

·
☂aYda ☂
☂aYda ☂
دو قدم مانده به خندیدن برگ
یک نفس مانده به ذوق گل سرخ
چشم در چشم بهاری دیگر
تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان
یک سبد عاطفه دارم
همه ارزانی تان . . .
عید نوروز بر شما مبارکدیدگاه · 5 سال و 4 ماه و 5 روز و 1 ساعت و 12 دقيقه قبل در گمشده در کوچه های پاریس · ش:20630916

·
☂aYda ☂
☂aYda ☂
مواد لازم برای درست کردن مرد :
مواد خود را حرام نکنید ..........مردها درست شدنی نیستنددیدگاه · 5 سال و 4 ماه و 5 روز و 1 ساعت و 16 دقيقه قبل در گمشده در کوچه های پاریس · ش:20630884

·
☂aYda ☂
☂aYda ☂
سه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم

سه چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال

از سه چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن

سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر

اما سه چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم

سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا, مرگ, دوستدیدگاه · 5 سال و 4 ماه و 5 روز و 1 ساعت و 17 دقيقه قبل در گمشده در کوچه های پاریس · ش:20630873

·
☂aYda ☂
☂aYda ☂
من اگر میخندم تنها به اجبار عکاس است وگرنه من کجا و واژه ی سیب کجا ؟دیدگاه · 5 سال و 4 ماه و 8 روز و 13 ساعت و 42 دقيقه قبل در گمشده در کوچه های پاریس · ش:20568948

·