#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
28
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
armin bahonar
armin bahonar
همه ی ادیان، هنرها و علوم شاخه ی یک درخت هستند.5 دیدگاه · 7 سال و 18 روز و 17 ساعت و 44 دقيقه قبل در شاه راه دل · ش:5337017

·
armin bahonar
armin bahonar
دوست دارم افکار خدا را بدانم، بقیه چیزها جزئیات اند.1 دیدگاه · 7 سال و 18 روز و 17 ساعت و 45 دقيقه قبل در شاه راه دل · ش:5337016

·
armin bahonar
armin bahonar
هیچگاه یک کنجکاوی مقدس را از دست ندهید.دیدگاه · 7 سال و 18 روز و 17 ساعت و 45 دقيقه قبل در شاه راه دل · ش:5337012

·
armin bahonar
armin bahonar
هر چیزی را باید تا حد امکان ساده کرد، اما نه ساده تر از آن.دیدگاه · 7 سال و 18 روز و 17 ساعت و 45 دقيقه قبل در شاه راه دل · ش:5337010

·
ஜ۩۞۩ஜ▬ ناهید ▬ஜ۩۞۩ஜ
ஜ۩۞۩ஜ▬ ناهید ▬ஜ۩۞۩ஜ
عشق همان چيزيست که همواره داده مي شود و پذيرفته نمي شود.دیدگاه · 7 سال و 18 روز و 17 ساعت و 46 دقيقه قبل · ش:5337006

·
باز نشر توسط armin0021
armin bahonar
armin bahonar
اگر از من بپرسید میگویم که گناه در خلوت را به تظاهر به تقوا ترجیح می دهم.دیدگاه · 7 سال و 18 روز و 17 ساعت و 46 دقيقه قبل در شاه راه دل · ش:5337005

·
armin bahonar
armin bahonar
مردی که بتواند در حالی که دختر زیبایی را می بوسد با ایمنی رانندگی کند به بوسه اهمیتی را که سزاوار آن است نمی دهد.دیدگاه · 7 سال و 18 روز و 17 ساعت و 49 دقيقه قبل در شاه راه دل · ش:5336998

·
armin bahonar
armin bahonar
تمامی دانش ما، در مقایسه با واقعیت، ابتدایی و کودکانه است. ولی با این حال با ارزش ترین دارایی ماست.1 دیدگاه · 7 سال و 18 روز و 17 ساعت و 51 دقيقه قبل در شاه راه دل · ش:5336995

·
armin bahonar
armin bahonar
من در چنان تنهایی زندگی می کنم که در جوانی دردناک است، ولی در سالهای بلوغ فکری گوارا میشود.دیدگاه · 7 سال و 18 روز و 17 ساعت و 53 دقيقه قبل در شاه راه دل · ش:5336980

·
armin bahonar
armin bahonar
آینده از آن کسانیست که به زیبا بودن رویاهای خود ایمان دارند . . .دیدگاه · 7 سال و 18 روز و 17 ساعت و 53 دقيقه قبل در شاه راه دل · ش:5336977

·