#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

امیر علیزاده

129

مشخصات

موارد دیگر
امیر علیزاده
50023 پست
19940 بازديد
امتياز : 127490.65
حالت من: مهربون
حرفه اي
40.5 پست در روز
مرد
متاهل
samsung galexci
پرشیا tu5
فوق ديپلم
ايران - تهران


افتخارات

دنبال‌کنندگان

(170 کاربر)

گروه ها

امیر علیزاده
امیر علیزاده
هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمیرسد
خواب ها فقط خودشان را اذیت می کنند !{-35-}دیدگاه · 1 سال و 11 روز و 37 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21382719

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
شاهرگم قید توست ، بزنم میمیرم …{-35-}دیدگاه · 1 سال و 11 روز و 38 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21382718

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
من از قبل “باخته” بودم
“مچ انداختن”
بهانه ای بود؛
برای گرفتن دوباره ی “دست تو”{-35-}دیدگاه · 1 سال و 11 روز و 39 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21382717

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم …
نـه بــرای اینکــه نخواهـم با تو هم قــــدم باشـم …
می‌خواهـم پا جـــای پاهــایــت بگـــذارم …
می‌خواهـم رد پــایــت را هــیچ خــیابــانی در آغوش نکشـَـد …!!!
تــو تمـامـا” برای منی{-35-}دیدگاه · 1 سال و 11 روز و 40 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21382715

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت{-35-}دیدگاه · 1 سال و 11 روز و 41 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21382714

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
همه
لرزش دست و دلم
از آن بود که
که عشق
پناهی گردد،
پروازی نه
گریز گاهی گردد …
“احمد شاملو“{-35-}دیدگاه · 1 سال و 11 روز و 43 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21382713

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
یک فصل از یک قصه؟
نه! این را نمی خواهم
می خواهم از این پس
تمامِ ماجرا باشی . . .{-35-}دیدگاه · 1 سال و 11 روز و 46 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21382709

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
روزگاری یک تبسم
یک نگاه
خوش تر
از گرمای صد آغوش بود . . .
فریدون مشیری{-35-}دیدگاه · 1 سال و 11 روز و 46 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21382707

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم
دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو …{-35-}دیدگاه · 1 سال و 11 روز و 47 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21382704

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
گفت: هیچکس از دوری نمرده !
مرده ؟!
تو دلم گفتم:
اونایی که مردن زبان گفتن ندارن …
محمد مرکبیان{-35-}دیدگاه · 1 سال و 11 روز و 48 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21382701

·