#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

احمد رضایی

76

مشخصات

موارد دیگر
احمد رضایی
11321 پست
21780 بازديد
امتياز : 24477.3
حرفه اي
8.4 پست در روز
مرد
مجرد


افتخارات

دنبال‌کنندگان

(122 کاربر)
احمد  رضایی
احمد رضایی
سلام.
عزیز جان
بهترین ها برای تو .
دل شکسته
7c1f4e09cd5c289799229509884505ec.jpg
دیدگاه · 5 روز و 4 ساعت و 19 دقيقه قبل · ش:21419756

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
شب خوش
خورشید .
بهش گفتم
خوب بخوابی
لبخندی بر لب و نگاهی پر از مهر داشت .دیدگاه · 6 روز و 2 ساعت و 56 دقيقه قبل · ش:21419654

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
و سپس جعبه را خوابانید رو زمین و خودش چندک نشست پای آن ویک پرده که معلو م بود آنرا نشان کرده بود از میان پرده های دیگر سوا کرد و با احتیاط آنرا بیرون کشید و پرده را دوباره در جعبه گذاشت و آنرا همانجا رو زمین ولش کرد.
پرده را همچنان که لوله بود بدیرکی آویزان کرد. در حاشیه پرده سوراخهائی منگنه شده بود که میشد تا هرجای پرده را که دلش بخواهد پائین بکشد. پرده را که آویخت، نگاه تحسین آمیزی بآن کرد و دستهایش را بهم مالید و چند بار به مردم نگاه کرد و داد زد: «فرمود هرکی صلواه منو فراموش کنه راه بهشتو گم میکنه. حالا یه صلواه بلند ختم کنین.» صدای صلواه های نازک و کلفت و جویده و نیم خورده و کوتاه و بریده وبریده و بویناک هوا را به موج انداخت.

مسافرین کم وبیش بسید و پرده اش نگاه میکردند. چند تا حمال هندی و چینی و مالائی که سیگار میکشیدن یا «پان» میجویدند، با شگفتی و علاقه بسید و پرده اش نگاه میکردند و چون چیزی از رفتار و کردار او دستگیرشان نشده بود بمسافرین نگاه میکردند و لبخند میزدند. همه چشم براه بودند ببینند ازدرون پرده چه بیرون میافتد. باز سید با صدای گره گره خشکش داد زددیدگاه · 6 روز و 2 ساعت و 58 دقيقه قبل · ش:21419653

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
جعبه بلند بود وتا سینه او میرسید و یک بند چرمی درمیانش بود که میشد مثل تفنگ آنرا حمایل کرد. جمعیت خاموش بود. هرکس میخواست بداند در آن جعبه دراز ُاستوانه ای چیست. سید داد زد:

«آهای شیعیون مرتضی علی، تو این جعبه که تو دس منه یه پرده هائی هست که تموم احکام واحادیث اسلام از بای بسم الله تا تای تمّست روشون نقش شده که اگه یه سال آزگار بشینی و گوش بدی بازم تمومی ندارن. همینقدر بدون که اگه من بخوام واست تعریف کنم که چه چیزا اون توهس خودش یه هفته طول میکشه تموم معجرات دوازه تا امامت این توه. معجزه های پیغمبر از شق المقمر وحرکت درخت پیش آن حضرت و بازگشت آن به اشاره آن بزرگوار سر جای اولش وجاری شدن چشمه های آب از انگشتان آن حضرت و سیراب کردن لشگریان وبحرف اومدن بزغاله مسموم که روش زهر ریخته بودن که حضرتو مسموم کنن و شهادت دادن سوسمار بر نبوت آن بزرگوار و برگرداندن آفتاب برای خاطر مولای متقیان گرفته، تا خروج دجال ملعون و صورالسرافیل در اینها هس که اگه خدا بخواد و عمری باشه ذکر شونو واست میگم. خواهی دید جهنم و بهشت وحوض کوثر و پل صراط رو بچشم خودت.»

آنگاه آرام و با تأنی کلاهک در جعبه را برداشت ودیدگاه · 6 روز و 2 ساعت و 58 دقيقه قبل · ش:21419652

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
مام چشممون بدس زُّوار حسینیه. ما که هنوز چیزی از شما نخواسیم. اقلا جمع شین تا کفّار بدونن که به مذهب عقیده دارین. مادر جون سروصدا نکن. مگه نمیخوای داخل ثواب بشی؟ مگه روز قیموت از یادت رفته؟ مگه شفیع روز پنجاه هزار سال فراموشت شده؟ من امروز میخوام رو این کشتی علی رو بجمعیت بشناسونم. مام جونمون کف دستمون میذاریم و رنج سفر رو بخودمون هموار میکنیم. تا میخ اسلامو تو زمین کفر بکوبیم.»

جواد، رو دنده هایش غلتی زد و بمردیکه حرف میزد نگاه کرد. دید سیّدی است دراز قد که شال سبز بکمر و دورسرش بسته. صورت سرخ و پشت گردن پهن و ریش توپی سیاه و چشمانی درشت و دریده دارد. گوئی میخواست با چشمانش آدم را بخورد. لبهایش سرخ سرخ بود، مثل اینکه آنها را رنگ کرده بود.دستهایش از حنا خونین بود. چشمان درشت و هوشمندش در میان جمعیت دودو میزد. او همچون مارافسای کهنه کاری میکوشید تا همه را سرجای خودشان میخکوب کند و بخود متوجه سازد. در دست او یک جعبه حلبی لوله ای بود که ته آنرا بزمین گذاشته بود و مثل چماقی بان تکیه زده بود. جعبه بلند بود وتا سینه او میرسید و یک بند چرمی درمیانش بود که میشد مثل تفنگ آنرا حمایل کرد. جمعیتدیدگاه · 6 روز و 2 ساعت و 59 دقيقه قبل · ش:21419651

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
لال و بی زبون از دنیا نری یه صلواه بلند ختم کن.»
«الله … مصل علی …
«الله … مصل علی … محمد … وال محمد…»
«محمد … وال محمد….»
ـ برسول خدا ختم انبیا صلواه …»
«الله … مصل علی … محمد … وال محمد…»
«الله .. سردهوا …. بیرون نخواب بروتو اتاق…»
ـ «بابا بلندتر. مگه آرد تو دهنتونه؟»تک تک کلمات صلوات توگوشش خورد. چرتش پاره شده بود. سنگین شده بود. اما سیل صدا و صلوات و نور و رنگ و بوهای دور ور، درونشرا پرکرده بود. چشمانش را با اخم باز کرد. آنچه تو گوشش گم و نابود شده بود دوباره درش جان گرفت. صدای صلوات مردم خاموش شد. اما تنها یک صدای دریدهِ گرفته، مثل اینکه از گلوی گل وگشادِ چاک خورده ای بیرون میآمد، شنیده میشد:

«مسلمونون! ذاکر سّیدالشهدا رو بیش کفار کنفت نکنی. مام چشممون بدس زُّوار حسینیه. ما که هنوز چیزی از شما نخواسیم. اقلا جمع شین تا کفّار بدونن که به مذهب عقیده دارین. مادر جون سروصدا نکن. مگه نمیخوای داخل ثواب بشی؟ مگه روز قیموت از یادت رفته؟ مگدیدگاه · 6 روز و 3 ساعت قبل · ش:21419650

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
چراغ اخر . صادق چوبک . 3-
چراغ اخر .صادق چوبک -3
«سردیش شده …»
ـ « سردی بمنم نمیسازه. تا یه سردی از گلوم میره پائین انگار میخوام خفه بشم. ماهی سرده؟…»
ـ «کربیت میخوای؟…»
ـ «نه، بصره ارزونیه. اما بایس اسباباتو بپائی. تا روت برگردونی عربا چیزاتو میزننن. باید چش بهم نزنی…»
ـ «من این سفر هفتممه. هرسال اومدم و بحول و قوه الهی سال بسالم دراومدم بیشتر شده. شما دفه اوله مشّرف میشین؟»
ـ «من باراولمه روآب رد میشم. اول بخیالم کشتی کوچیکه. یه شهریه. پنجساله نذر کرده بودم. تازه امسال امام طلبیده…»
ـ «میگذره. شما همه جور میتونین گذرون کنین…»
ـ «السلام علیکم عمی . اشلونک ؟
ـ «زین . الله یسلمک . اشلون انت ، زین؟»
ـ « ممنون. حله البرکه …»
ـ «خانم شمام مال «درشازده» این؟ مام اولا در شازده مینشّسیم آمو حالا دم «سنگ دقاقو» میشینیم.»
ـ «حالا که دریا خوبه. میگن بعضی وختا دویونه میشه. اگه توّسون بود آدم پس میافتاد من یه سالی تو توّسون اومدم بوشهر که برم کربلا؛ تو همون بوشهر آزارمراق گرفتم. گلاب توروتون، هی قی، هی اشکم، تا بر گردوندنم شیراز…»
ـ «لال و بی زبون از دنیا نری یه صلواه بلند ختم کن.»
«الله … مصل علیدیدگاه · 6 روز و 3 ساعت و 2 دقيقه قبل · ش:21419649

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
بی بی میگه ::::::::::::::
پسر ...
احمد کجایی .
از طووووووووووووووووو
خبری نشد .
چی بگم . خدا جون .
هیچی بی بی حتما رفته ماموریت .
هر وقتی اومد بگو بیات اینجا کارش دارم .
چشم بی بی ..
دل شکسته
5f1b130ade775fad33322caa4f012c84.jpg
دیدگاه · 6 روز و 3 ساعت و 16 دقيقه قبل · ش:21419646

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
جنگ زمینی امروز آغاز شد

صبحِ سحر

بِّر بیابانی

دور از اینجا .

پیاده نظام ایالات متحده

پرتعداد

تشکیل شده از

سیاه‌ها و مکزیکی‌ها و سفیدها ی

بیچاره

که اکثرشان

به ارتش پیوسته بودند

چون کار دیگری

نمی یافتند .جنگ زمینی امروز آغاز شد

صبح ِ سحر

بَرّ بیابانی

دور از اینجا

و سیاه‌ها ومکزیکی‌ها

و سفیدهای بیچاره

به آنجا اعزام شدند

تا بجنگند و بِبَرند

همان طور که در تلویزیون

و در رادیو

گویندگان سفید ِ خیکیِ پولدار

مشروح اش را اول

به ما گفتند

و سپس مفسران سفید ِ خیکیِ پولدار

گفتند که چرا

دوباره

و دوباره

و دوباره

در تمامی شبکه های رادیویی و تلوزیونی

دقیقه به دقیقه

روز و شب

چون

سیاه‌ها ، مکزیکی‌ها ،

و سفیدهای بیچاره

به آنجا اعزام شدند

تا بجنگند و ببَرند

صبح ِ سحر

بِّر بیابان

به اندازه ئ کافی دور

دور از اینجا…
دغل‌بازانه / چارلز بوکوفسکی
وحال ترامپ تاجر .دیدگاه · 6 روز و 3 ساعت و 22 دقيقه قبل · ش:21419645

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
Let the rain kiss you
Let the rain beat upon your head with silver liquid drops
Let the rain sing you a lullaby
The rain makes still pools on the sidewalk
The rain makes running pools in the gutter
The rain plays a little sleep song on our roof at night
And I love the rainدیدگاه · 6 روز و 3 ساعت و 29 دقيقه قبل · ش:21419642

·