#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

احمد رضایی

69

مشخصات

موارد دیگر
احمد رضایی
5268 پست
11257 بازديد
امتياز : 13257.15
حرفه اي
6.7 پست در روز
مرد
مجرد


افتخارات

دنبال‌کنندگان

(110 کاربر)
احمد  رضایی
احمد رضایی
Sometimes you are not.
I'm so sorry394-9.jpg
دیدگاه · 5 ساعت و 14 دقيقه قبل · ش:21276095

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
A LITTLE WHILE ..
A little while when I am gone
My life will live in music after me,
As spun foam lifted and borne on
After the wave is lost in the full sea.

A while these nights and days will burn
In song with the bright frailty of foam,
Living in light before they turn
Back to the nothingness that is their home.
Sara Teasdaleدیدگاه · 5 ساعت و 46 دقيقه قبل · ش:21276091

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
هر که دلارام دید از دلش آرام رفت

چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت

یاد تو می‌رفت و ما عاشق و بیدل بدیم

پرده برانداختی کار به اتمام رفت

ماه نتابد به روز چیست که در خانه تافت

سرو نروید به بام کیست که بر بام رفتدیدگاه · 5 ساعت و 58 دقيقه قبل · ش:21276088

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
ای لبت باده‌فروش و دل من باده‌پرست

جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست

تنم از مهر رخت موئی و از موئی کم

صد گره در خم هر مویت و هر موئی شست

هر که چون ماه نو انگشت‌نما شد در شهر

همچو ابروی تو در باده‌پرستان پیوست

تا ابد مست بیفتد چو من از ساغر عشق

می پرستی که بود بیخبر از جام الست

تو مپندار که از خودخبرم هست که نیست

یا دلم بستهٔ بند کمرت نیست که هست

آنچنان در دل تنگم زده‌ئی خیمهٔ انس

که کسی را نبود جز تو درو جای نشست

همه را کار شرابست و مرا کار خراب

همه را باده بدستست و مرا باد بدست

چو بدیدم که سر زلف کژت بشکستند

راستی را دل من نیز بغایت بشکست

کار یاقوت تو تا باده فروشی باشد

نتوان گفت بخواجو که مشو باده پرستدیدگاه · 6 ساعت و 3 دقيقه قبل · ش:21276087

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
ز تو

کی کنار گیرم؟!

که تو

در میانِ جانی.


"خواجوی کرمانی"دیدگاه · 6 ساعت و 13 دقيقه قبل · ش:21276085

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
خرم آنروز که مستم

ز در حجره درآئی

وز لبت بوسه شمارم

بشماری که تو دانی.


"خواجوی کرمانی"دیدگاه · 6 ساعت و 17 دقيقه قبل · ش:21276084

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
سلام.
دانی چرا نخفتم ؟
تو پادشاه حسنیcute-birds-wallpaper-2.jpg
دیدگاه · 6 ساعت و 26 دقيقه قبل · ش:21276082

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
شب بخیر
خورشید .
من به اندازه یک ابر دلم میگیرد .دیدگاه · 20 ساعت و 8 دقيقه قبل · ش:21275793

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
modern poet ..
escape ..
When foxes eat the last gold grape,
And the last white antelope is killed,
I shall stop fighting and escape
Into a little house I'll build.

But first I'll shrink to fairy size,
With a whisper no one understands,
Making blind moons of all your eyes,
And muddy roads of all your hands.

And you may grope for me in vain
In hollows under the mangrove root,
Or where, in apple-scented rain,
The silver wasp-nests hang like fruit.
Elinor Morton Wylieدیدگاه · 20 ساعت و 16 دقيقه قبل · ش:21275791

·
احمد  رضایی
احمد رضایی
داستان کوتاه .
مار مولک عاشق

شخصی مشغول تخریب دیوار قدیمی خانه اش بود تا آنرا نوسازی کند. توضیح اینکه منازل ژاپنی بنابر شرایط محیطی دارای فضایی خالی بین دیوارهای چوبی هستند.

این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آن مارمولکی را دید که میخی از بیرون به پایش فرو رفته بود.

دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد. وقتی میخ را بررسی کرد خیلی تعجب کرد ! این میخ چهار سال پیش، هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود !

اما براستی چه اتفاقی افتاده بود ؟ که در یک قسمت تاریک آنهم بدون کوچکترین حرکت، یک مارمولک توانسته بمدت چهار سال در چنین موقعیتی زنده مانده !

چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است. متحیر از این مساله کارش را تعطیل و مارمولک را مشاهده کرد.

در این مدت چکار می کرده ؟ چگونه و چی می خورده ؟

همانطور که به مارمولک نگاه می کرد یکدفعه مارمولکی دیگر، با غذایی در دهانش ظاهر شد !

مرد شدیدا منقلب شد ! چهار سال مراقبت. و این است عشق ! یک موجود کوچک با عشقی بزرگ !دیدگاه · 20 ساعت و 32 دقيقه قبل · ش:21275784

·