#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)

1048

مشخصات

موارد دیگر
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
13450 پست
81236 بازديد
امتياز : 84254.5
حالت من: ورزشکار
حرفه اي
6.6 پست در روز
زن
مجرد
كارمند
ليسانس
ايران - البرز - كرج
مهربون و باگذشت و بي آزار

افتخارات

دنبال‌کنندگان

(2148 کاربر)

گروه ها

(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
شاید نشود به گذشته بازگشت و یک آغاز زیبا ساخت ،

ولی می شود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت ...1.jpeg
دیدگاه · 4 ماه و 22 روز و 5 ساعت و 48 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21295390

·
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
کلمات تــو، سرنــوشت تــو را بـه وجــود می آورنــد.
انــدیـشه هــای تــو ، زنــدگی ات را می سـازنــد و
آنچه که به خود می گویی از زنـــدگی ات می شنــوی؛
از کلامت بــر تــو حٌکـم می شــود.
تـــو همــانی کـه می انـدیشی...!2.jpeg
دیدگاه · 4 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 31 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21295387

·
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
دلمان خـوش است به این لـذت هـای کـوتـاه
به دروغ هـایی که از راســت
بـودن قشنــگ تـرند...!
به اینکــه کســی برایمــان دل بســوزاند
یـا کســی عاشقمــان شــود
با شــاخه گلی دل می بنــدیـم
و با جملــه ای دل می کــنیم
دلمــان خـوش می شــود
به بـرآوردن خـواهشــی و چشــیدن لـذتـی
و وقــتی چیـــزی مـطابـق مــیل مــا نبــود
چقـــدر راحـت لگـــد می زنیـــم
و چــه ســــاده می شـکــنیم
همــــه چیـــز را...!
افسوســـــ ...!!1.jpeg
دیدگاه · 4 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 39 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21295385

·
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
دل شکسته


چقدر زیباست
دور همی...
من و تو
تنهایی......دیدگاه · 5 ماه و 19 روز و 18 ساعت و 40 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21286470

·
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
دل شکسته

بقول بهروز وثوق:

سلامتیِ ﺍﻭﻧﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ
ﺑــﺪ ﻣـﺎﺭﻭ ﮔـــﻔـﺘـﻦ

ﻣـﺎ ﺧـﻮﺑـﺸـﻮﻧﻮ ﮔــُــﻔﺘــﯿــﻢ

ﺩﺭ ﺣــﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺟـُــﻔﺘﻤﻮﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﮔـﻔـﺘــﯿـــﻢ!دیدگاه · 5 ماه و 26 روز و 18 ساعت و 37 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21284328

·
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
دل شکسته

از چهرۀ مهتاب لکش قسمت ما شد
از عشق غم مشترکش قسمت ما شد

هی فال گرفتیم در آیینۀ تقدیر
زنگار گرفت و ترکش قسمت ما شد

وقتی که فلک حکم به تنهایی ما داد
بر خورد ورق‌ها و تکش قسمت ما شد

عمریست که آشفتۀِ این بود و نبودیم
از مسٵلۀ ساده ؛ شکش قسمت ما شد

گفتند که ایام جوانی چه قشنگ است
غم‌ها و شب و شاپرکش ؛ قسمت ما شد

نامرد رفیقان به خدا بشکند این دست
وقتی که فقط بی نمکش قسمت ما شددیدگاه · 5 ماه و 26 روز و 18 ساعت و 39 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21284327

·
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
دل شکسته

عاشقانه های پاک....
علم می گوید ماهی به خاطر دور شدن از آب به دلایل طبیعی می میرد. اما هر کس یک بار بالا و پایین پریدن ماهی را دیده باشد تصدیق میکند که ماهی از بی آبی به دلیل طبیعی نمی میرد. ماهی به خاطر بی آبی خودش را می کشد! خشم... عجز... تنهایی... این ها لغاتی علمی نیستند. ارمیا ماهی بی دست و پای حلال گوشتی شده بود روی زمین!

کتاب_ارمیا
رضا_امیرخانیدیدگاه · 5 ماه و 26 روز و 18 ساعت و 40 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21284326

·
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
دل شکسته
دیدگاه · 5 ماه و 26 روز و 18 ساعت و 42 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21284324

·
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
دل شکسته

من میشوم همان جهنمِ سوزان

وقتی در آغوشم جای میگیری

تو اما

با هُرمِ نفسهایت شعله ور كُن

این مَعركهٔ دوست داشتنی را...دیدگاه · 5 ماه و 26 روز و 18 ساعت و 43 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21284323

·
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
(☆دریای☆)✿ºº☆هما مدیر گروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)
دل شکسته

باید
دست به ساز شوی...
تا
ببینی چه میکشم...
در
پریشانی مو هایت...دیدگاه · 5 ماه و 26 روز و 18 ساعت و 44 دقيقه قبل در دریای عاشقان · ش:21284321

·