#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
6

مشخصات

موارد دیگر
تارا
17 پست
340 بازديد
امتياز : 68.1
تازه وارد
0.2 پست در روز


دنبال‌کنندگان

گروه ها

تارا
تارا
چه دنیای ساکتی !


دیگر صدای تپش قلب ها غوغا نمی کند


به گمانم همه شکسته اند ....دیدگاه · 15 روز و 17 ساعت و 12 دقيقه قبل · ش:21342269

·
تارا
تارا
ازدلتنگـــــے چیزے شنیده اے؟
مثل این است ڪه دستت را باڪاغذ بریده باشے ...
زخمــے نميزند!
خونــے نميريزد!
ولـــے ...
ميسوزاند عجـــيب !!دیدگاه · 1 ماه و 1 روز و 7 ساعت و 29 دقيقه قبل · ش:21334705

·
تارا
تارا
عاشقـــــــانه های مـــرا بـــه خـــــودت نگیـــــر،

مخـــــاطب مــــن، معشـــــوقـــه ایــست کـــه وجـــودش را به

دنیـــــایی نمیـــــدهــــم!!!دیدگاه · 1 ماه و 1 روز و 7 ساعت و 35 دقيقه قبل · ش:21334703

·
تارا
تارا
گستاخی خیالم را ببخش
که حتی
لحظه ای ...
یادت را رها نمیکند... !دیدگاه · 1 ماه و 1 روز و 7 ساعت و 44 دقيقه قبل · ش:21334700

·
تارا
تارا
بـــه جــز تــــو . . .

قلـــب خـــودم را . . .

بـه هیچکس نسپـــردم . . .

تــو هـم غمـی بـه جهــانـم . . .

اضــافـه کــردی و رفتـــیدیدگاه · 1 ماه و 1 روز و 7 ساعت و 46 دقيقه قبل · ش:21334698

·
تارا
تارا
میخواهـــــــم اعتـــــماد کنـــــم.....
امــــــــــا
بدجایــــے بـــــہ دنیا آمـــــده ام.....
" زمیــــــــــن "دیدگاه · 1 ماه و 3 روز و 8 ساعت و 20 دقيقه قبل · ش:21334023

·
تارا
تارا
تـو میگـذرے . . .

زمــانـ میگـذرد . . .

چـہ کنـم بـا دلـے . . .

ڪـ از تـو گذشتنــ بلـد نیستـــ . . .دیدگاه · 1 ماه و 18 روز و 12 ساعت قبل · ش:21327210

·
تارا
تارا
چه قصــه اي نوشتـه اند

بــــــــــراي ما

نه كلاغــــــي در كار است . . .

و نه پايانــــــــــي دارد . . .

هنوز زير گنبــد كبــود سرگردانيـــــمدیدگاه · 1 ماه و 19 روز و 7 ساعت و 12 دقيقه قبل · ش:21326842

·
تارا
تارا
/با تیغه ی عشق ،
آشنایم کردی

زخمی به دلم زدی،
رهایم کردی

من سنگ نشسته
برسواحل بودم

موج تو شکست و
ناخدایم کرد1 دیدگاه · 1 ماه و 24 روز و 4 ساعت و 14 دقيقه قبل · ش:21324496

·
تارا
تارا
عاشقـــــــانه های مـــرا بـــه خـــــودت نگیـــــر،

مخـــــاطب مــــن، معشـــــوقـــه ایــست کـــه وجـــودش را به

دنیـــــایی نمیـــــدهــــم!!!دیدگاه · 1 ماه و 24 روز و 6 ساعت و 52 دقيقه قبل · ش:21324471

·